info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB, delårsrapport Q1 2013

1 januari – 31 mars 2013
Nettoomsättning 119,0 mkr (101,3)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 19,8% (18,3)
Rörelseresultat 14,7 mkr (10,8)
Rörelsemarginal 12,3% (10,6)
Resultat efter skatt 11,5 mkr (8,0)
Resultat per aktie efter utspädning 1,33 kr (0,92)

VD:s kommentar
Under det första kvartalet gör vi vårt hittills högsta rörelseresultat, 14,7 mkr, vilket är nästan 4 mkr högre än motsvarande kvartal föregående år. Resultatförbättringen förklaras huvudsakligen av den mycket starka tillväxt vi har inom affärsområde datakommunikation, hela 26 procent mot samma kvartal föregående år. Denna tillväxt kommer framförallt från leveranserna till ICA och bankomaterna. Vi har i mitten av april kopplat upp drygt 1 200 av totalt 1 350 ICA-butiker samt 1 500 av nu uppskattade 2 100 bankomater. Intäkterna från dessa kunder kommer att fortsätta att öka under Q2 i takt med att leveransprojekten blir klara. Under Q1 har vi också levererat datakommunikation till Volkswagens och Scanias alla återförsäljare och verkstäder genom avtalet med Bits Data. Vår höga leveranstakt har både skapat högre avtalsintäkter, som är repetitiva under flera år, och relativt höga installations- och projektledningsintäkter som är av engångskaraktär.

I procent är tillväxten ännu högre i affärsområde telefoni, 30 procent mot föregående år, men det är då från betydligt lägre intäktsnivåer. Särskilt glädjande är att vi i mars månad kunde teckna avtal med Huddinge kommun där vi i slutet av 2013 skall börja leverera fasta och mobila telefonianknytningar till cirka 4 500 användare i vår egen växelplattform. Resultatet i affärsområdet gick tillbaka en del från tidigare kvartal då vi nu skalar upp organisation och systemstöd för att klara denna leverans samt för att öka servicegraden till befintliga kunder.

I affärsområde IT-drift har vi en tillväxt på 7 procent, och resultatet förbättras också i jämförelse med samma kvartal föregående år. Sammantaget visar vi en organisk tillväxt i tjänsteverksamheten på 20 procent och vi fortsätter att vinna marknadsandelar. 2013 har börjat väldigt bra.

Jörgen Qwist
Vd

Telefonkonferens
DGC håller idag, klockan 08.30, en telefonkonferens där kvartalsrapporten kommer att presenteras. Efter presentationen finns det utrymme för frågor.

Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen:
+46 (0) 8 505 564 78

Audiosändning och presentation
Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen via webblänk, http://financialhearings.nu/130425/dgc/, eller ta del av presentation via http://www.dgc.se/sv/Investerare/Presentationer/Presentationer-2013/.

För mer information kontakta:
Jörgen Qwist, vd DGC, telefon: +46 8 506 106 63 eller +46 708 34 28 34
Göran Hult, ekonomichef DGC, telefon +46 8 506 106 16 eller +46 735 33 48 42
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC, telefon: +46 8 506 502 18 eller +46 739 81 63 33

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 kl. 08.00.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com