info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB, delårsrapport Q1 2015

Vd:s kommentar
Det första kvartalets viktigaste, och roligaste, händelse var förstås att vi köpte IT-driftbolaget Donator. Vid tillträdet den 1 mars så växte vi över en natt med ett tjugotal kvalificerade medarbetare, ett stort antal nöjda kunder och driftintäkter om drygt 3 mkr i månaden samt ett lokalkontor i Göteborg. Förvärvet ska stärka vår position på den svenska IT-drift- och outsourcingmarknaden, särskilt i västra Sverige. Nu har vi jobbat med varandra i en dryg månad och det känns som att vi kommer trivas väldigt bra tillsammans.

En annan höjdpunkt under kvartalet var det datakommunikationsavtal vi tecknade med Åklagar- respektive Ekobrottsmyndigheten. I april vann vi också Domstolsverkets datakommunikationsupphandling. Till alla dessa tre kunder ska vi leverera fiberförbindelser med höga kapaciteter, redundans och avancerad kryptering. Säkerhetskraven är mycket höga och affärerna kommer ge oss en stark ställning inom säkra nät.

Tillväxten i Q1 var goda 13% varav 10% var organisk. Rörelseresultatet, 14,5 mkr, var inte lika starkt, 1,6 mkr lägre än motsvarande kvartal föregående år. Resultatförsämringen uppstår helt i affärsområde Datakommunikation och beror huvudsakligen på att vi gjorde stora utbyggnader av vårt nät under 2014. Det drevs framförallt av leveransen till Svenska Spel – Sveriges störta WAN-kund – och att allt fler av våra kunder efterfrågar fiberförbindelser. Utbyggnaden har både drivit upp våra nätkostnader och avskrivningar i relation till intäkterna. Nu har vi fullt fokus på att fylla på med kunder i nätet för att få skalfördelar och komma tillbaka till den höga lönsamhet som vi är vana att ha i affärsområdet.

I vår bokslutskommuniké berättade jag att vi vunnit VGR:s (Västra Götalands Regionens) stora datakommunikationsupphandling men att två operatörer överklagade beslutet. Glädjande nog har nu Förvaltningsrätten avslagit båda dessa överklaganden. Båda operatörerna har emellertid sökt prövningstillstånd i Kammarrätten så vi får fortsätta att vänta och hålla tummarna. Att få leverera datakommunikation till flera landsting skulle ytterligare stärka vår position i offentlig sektor.

Jörgen Qwist
Vd

Telefonkonferens
DGC håller idag, klockan 13.30, en telefonkonferens där delårsrapporten kommer att presenteras. Efter presentationen finns det utrymme för frågor.

Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen:
+46 8 566 426 65

Audiosändning och presentation
Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen via webblänk, http://financialhearings.nu/150427/dgc/ eller ta del av presentation via http://dgc.se/Investerare/Presentationer/Presentationer/Presentationer-2015/.

För mer information kontakta:
Jörgen Qwist, vd DGC, telefon: +46 8 506 106 63 eller +46 708 34 28 34
Göran Hult, ekonomichef DGC, telefon +46 8 506 106 16 eller +46 735 33 48 42
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC, telefon: +46 8 506 502 18 eller +46 739 81 63 33

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1991 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2015 kl. 12.30.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com