info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB, delårsrapport Q1 2016

Fiberutrullning och växtvärk pressar marginaler

1 januari – 31 mars, Q1
Nettoomsättning 160,8 mkr (145,8)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 11,3% (13,3)
Rörelseresultat 14,9 mkr (14,5)
Rörelsemarginal 9,2% (10,0)
Resultat efter skatt 11,4 mkr (11,3)
Resultat per aktie efter utspädning 1,29 kr (1,28)

Vd:s kommentar
Tillväxten i det första kvartalet var 11 procent och rörelseresultatet nästan 15 miljoner kronor, vilket var något bättre än motsvarande kvartal föregående år. Samtidigt försämras rörelsemarginalen något, den landar på drygt 9 procent. Fiberutrullningen i affärsområde Datakommunikation och växtvärk i affärsområde IT-drift pressar våra marginaler, samtidigt har lönsamheten i affärsområde telefoni förbättrats.  

I affärsområde Datakommunikation är vi mitt inne i ett stort teknikskifte från koppar till fiber. Vi är fast beslutna att bli en vinnare i detta skifte, ingen ska ha bättre förutsättningar än vi att leverera fiber till kunder som har verksamhet på många platser. Därför uppgraderar vi vårt stamnät till svartfiber och bygger egna fibernoder i köpcentrum där många av våra kunder finns. Satsningen gör att kostnadskostymen växer och pressar våra marginaler nu, men kommer ge oss stora skal- och konkurrensfördelar vartefter vi kan ansluta fler kunder till vår fiberinfrastruktur. Tillväxten i affärsområdet var bara 1 procent detta kvartal men intäkterna kommer att öka i nästa kvartal då vi fullt ut driftsätter de stora fiberkunderna Domstolsverket och Västra Götalandsregionen. Under det första kvartalet kunde vi också glädja oss åt ytterligare en ny stor fiberkund då vi vann Nynäshamns kommuns datakommunikationsupphandling.

I affärsområde IT-drift pressas marginalen av växtvärk. Tillväxten i det första kvartalet var drygt 30 procent, varav 14 procent var organisk. I vår halvårsrapport 2015 berättade vi att en av affärsområdets största kunder, Imtech (nu Assemblin), sagt upp sitt avtal och att vi därför skulle förlora motsvarande ungefär 10 procent av affärsområdets intäkter vid utgången av 2015. Flyttprojektet har emellertid blivit försenat och under Q1 har intäkterna från kunden varit fortsatt höga, vi bedömer nu att de successivt upphör under det andra kvartalet 2016. Detta flyttprojekt och stora leveranser har medfört att kostnaderna för personal och externa konsulter har ökat. Vi är alltså i en situation där vi måste anpassa våra kostnader. Samtidigt ser vi ett ökat intresse för våra drifttjänster och att vi bjuds in till allt större upphandlingar, både från privat och offentlig sektor. Här finns en stor tillväxtpotential för oss. Kan vi dessutom göra kompletterande förvärv så ökar vår slagkraft ytterligare.

I affärsområde Telefoni kan vi glädja oss åt 20 procent tillväxt och en lika hög rörelsemarginal. Till viss del förklaras resultatförbättringen av intäkter som är av engångskaraktär, men vi ser att telefoni nu klivit upp ett trappsteg på resultattrappan. Under det andra kvartalet kommer vi driftsätta Migrationsverkets nya kontaktcentertjänster och det blir då en av affärsområdets största kunder.

Sammantaget ser jag goda tillväxtutsikter för alla våra tre affärsområden, vi håller kursen mot att spräcka miljardvallen!

Jörgen Qwist
Vd

Telefonkonferens
DGC håller idag, klockan 13.30, en telefonkonferens där delårsrapporten kommer att presenteras. Efter presentationen finns det utrymme för frågor.

Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen:
+46 8 566 426 95

Audiosändning och presentation
Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen via webblänk, http://financialhearings.nu/?160427/dgc eller ta del av presentation via https://www.dgc.se/Investerare/Presentationer/Presentationer/Presentationer-2016/.

För mer information kontakta:
Jörgen Qwist, vd DGC, telefon: +46 8 506 106 63 eller +46 708 34 28 34
Göran Hult, ekonomichef DGC, telefon +46 8 506 106 16 eller +46 735 33 48 42
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC, telefon: +46 8 506 502 18 eller +46 739 81 63 33

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1991 och DGC:s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2016 kl. 12.30.

Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se