info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB, delårsrapport Q1 2017

1 januari–31 mars, Q1 2017
Nettoomsättning, 182,1 mkr (160,8)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 14,4% (11,3)
Rörelseresultat 19,1 mkr (14,9)
Rörelsemarginal 10,4% (9,2)
Resultat efter skatt 14,5 mkr (11,4)
Resultat per aktie efter utspädning 1,62 kr (1,29)

Vd:s kommentar

Tre saker vi är bra på

Vilka är våra kärnkompetenser? Det är alltid svårt att se sin egen verksamhet utifrån, särskilt för mig som jobbat hela mitt vuxna liv på DGC. Men jag tror och hoppas att vi i jämförelse med många av våra konkurrenter är särskilt bra på tre saker:

1. Vi är bra på att vinna nya stora kunder. I Q1 kunde vi offentliggöra att vi vunnit tre nya stora kunder i Kungsbacka och Upplands Väsby kommun (båda telefoni), Apoteksgruppen (datakom) och att vi utökade vår affär med Bambora (IT-drift). I dagarna fick vi också besked att vi, som endast 1 av 2 leverantörer bland 40 anbudsgivare, tilldelats Kammarkollegiet ramavtal inom IT-drift i samtliga tre storlekskategorier. Det bäddar för att vi ska kunna fortsätta att vinna marknadsandelar i offentlig sektor de kommande åren.

2. Vi är bra på att göra våra kunder riktigt nöjda. 2016 tappade vi i NPS (Net Promotor Score) från +34 till +25. Men även +25 verkar vara högt i jämförelse med många branschkollegor. Exempelvis har flertalet bredbandsleverantörer negativa NPS i den rapport som Nordic Bench nyligen presenterade. Men det spelar mindre roll, vi jobbar väldigt målmedvetet för att komma tillbaka till en nivå runt +35 och vårt visionära mål är att nå +50. Dit kan vi bara nå om alla våra medarbetare är motiverade att göra det där lilla extra för våra kunder. Hur lockar vi fram den motivationen? Jag tror att en grundsten är att varje medarbetare måste känna att den gör skillnad. Det är en av våra utgångspunkter när vi nu i affärsområde IT-drift integrerar förra årets förvärvade bolag Delta och Internet Border. Vi ska ha väldigt mycket av det personliga ansvaret och den direkta kundkontakten, och väldigt lite av den anonyma tjänstefabriken. Lyckas vi med det blir både jobbet roligare och kunderna nöjdare.

3. Vi är bra på att behålla en stor del av förädlingsvärdet. Vår affärsidé är att utveckla och sälja datakommunikations-, IT-drift- och telefonitjänster. Jag kursiverar utveckla för att vi i själ och hjärta är ett entreprenöriellt bolag som älskar att själva bygga saker. I de tjänster vi levererar blir mjukvaran allt viktigare, och den vill vi skaffa kontroll över. Därför satsar vi nu mer resurser på egen tjänsteutveckling och stödsystemsutveckling. Både i Stockholm (där det är svårt att hitta programmerare) och i vårt nyöppnade kontor i Gdansk Polen (där det är lättare). Vi vill helt enkelt inte ha några onödiga och dyra beroenden till underleverantörer som vill låsa in oss i deras teknik och affärsmodeller.

Att vi är bra, och fortsätter att bli ännu bättre, inom de här tre områdena tror jag är avgörande för vår tillväxt och lönsamhet, både på kort och lång sikt.

Avslutningsvis vill jag tacka en person som betytt mycket för DGC – och ännu mer för mig personligen – Björn Giertz. Björn har varit del av vår styrelse i 22 år och alltid utgjort en kompassnål i svåra beslut. Vad är rätt, vad är fel, vad håller i längden – prata med Björn! Nu går Björn i pension med förhoppningen att vi andra vuxit upp och tillskansat oss lite av hans klokhet, jag hoppas att han har rätt.

Jörgen Qwist
Vd

Telefonkonferens
DGC håller idag, klockan 13.30 en telefonkonferens där delårsrapporten kommer att presenteras. Efter presentationen finns det utrymme för frågor.

Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen:  
+46 8 566 426 94

Audiosändning och presentation
Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen via webblänk, https://tv.streamfabriken.com/dgc-q1-2017 eller ta del av presentation via https://www.dgc.se/Investerare/Presentationer/Presentationer/Presentationer-2017/

För mer information kontakta:
Jörgen Qwist, vd DGC, telefon: +46 8 506 106 63 eller +46 708 34 28 34
Göran Hult, ekonomichef DGC, telefon +46 8 506 106 16 eller +46 735 33 48 42
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC, telefon: +46 8 506 502 18 eller +46 739 81 63 33

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC startades 1991 och DGC:s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Denna information är sådan som DGC ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2017 kl. 12.30.

Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se