info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB, delårsrapport Q3 2009

1 juli – 30 september 2009

• Nettoomsättning 66,1 mkr (59,0)

• Tillväxt i tjänsteverksamheten om 12,9% (21,4)

• Rörelseresultat 11,5 mkr (8,4)

• Rörelsemarginal 17,4% (14,2)

• Resultat efter skatt 8,5 mkr (6,2)

• Resultat per aktie efter utspädning 1,02 kr (0,75)

1 januari – 30 september 2009

• Nettoomsättning 193,6 mkr (173,1)

• Tillväxt i tjänsteverksamheten om 14,7% (24,2)

• Rörelseresultat 28,0 mkr (21,6)

• Rörelsemarginal 14,5% (12,5)

• Resultat efter skatt 20,8 mkr (15,3)

• Resultat per aktie efter utspädning 2,51 kr (2,07)

(jämfört med motsvarande period föregående år)

VDs kommentar

Aldrig tidigare har vi tjänat så mycket pengar som vi gjorde i årets tredje kvartal. Vi fortsätter att visa att vår affärsmodell är framgångsrik och att våra intäkter och vinster kan växa även i en lågkonjunktur.

Försäljningsmässigt var tredje kvartalet också en framgång. Vi förlängde och utökade avtalen med viktiga kunder som YIT, Design House och Sibylla samt kunde offentliggöra nya kunder som Mio, Ur & Pen och STF Ingenjörsutbildning. Under kvartalet vann vi också Parkering Malmös offentliga upphandling avseende telefonitjänster. Vi har nu levererat en centraliserad IP-baserad växeltjänst – DGC Centrex – med avancerade kontaktcenterfunktioner som ersätter den kundplacerade telefonväxel som Parkering Malmö tidigare hade. Vi tror att fler företag och offentliga verksamheter kommer att gå samma väg de närmaste åren. Genom förvärvet av Telenova tidigare i år har vi nu en mycket konkurrenskraftig tjänst att erbjuda dem.

En annan viktig händelse under kvartalet var att vi fick ett tilldelningsbeslut av Huddinge kommun avseende deras datakommunikationsupphandling. Givet att vi går i mål med ett avtal blir det ett genombrott för oss inom offentlig sektor. Detta var den första avropsförfrågan på det ramavtal gällande transmissionstjänster som vi och åtta andra leverantörer tecknade med Kammarkollegiet i maj månad. Enligt ramavtalets regler skall alla cirka 600 kommuner, landsting och statliga verk som är knutna till ramavtalet konkurrensutsätta sin befintliga leverantör under de tre år som ramavtalet gäller. Jag tror att alla offentliga verksamheter har mycket att vinna på att göra just detta.

Jörgen Qwist

VD

Telefonkonferens

DGC håller idag, klockan 10.30, en telefonkonferens där kvartalsrapporten kommer att presenteras. Efter presentationen finns det utrymme för frågor.

Telefonnummer:

+46 (0)8 5052 0110

Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen samt ta del av presentationsmaterial via länk på http://www.dgc.se/sv/Investerare/Presentationer/Presentationer-2009/ eller www.financialhearings.com.

För mer information kontakta:

Jörgen Qwist, VD DGC, telefon: +46 8 506 106 63 eller +46 708 34 28 34

Göran Hult, Ekonomichef DGC, telefon +46 8 506 106 16 eller +46 735 33 48 42

Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC, telefon: +46 8 506 502 18 eller +46 739 81 63 33

Om DGC

DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonilösningar till den svenska företagsmarknaden i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987, har cirka 100 anställda och omsatte under år 2008 238 mkr med god lönsamhet. DGCs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2009 kl. 08.30.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com