info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB, delårsrapport Q3 2010

Rekordresultat

1 juli – 30 september, Q3
Nettoomsättning 75,0 mkr (66,1)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 8,7% (12,9)
Rörelseresultat 12,3 mkr (11,5)
Rörelsemarginal 16,4% (17,4)
Resultat efter skatt 9,2 mkr (8,5)
Resultat per aktie efter utspädning 1,08 kr (1,02)

1 januari – 30 september, 9 månader
Nettoomsättning 220,3 mkr (193,6)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 12,0% (14,7)
Rörelseresultat 30,8 mkr (28,0)
Rörelsemarginal 14,0% (14,5)
Resultat efter skatt 23,0 mkr (20,8)
Resultat per aktie efter utspädning 2,68 kr (2,51)

VDs kommentar
Årets tredje kvartal brukar resultatmässigt vara ett bra kvartal då våra kostnader är lägre under semestermånaderna. Så blev det också i år. Rörelseresultatet på drygt 12 miljoner kronor är det högsta vi har haft för ett enskilt kvartal och rörelsemarginalen var över vårt finansiella mål om 15 procent.

Tillväxten detta kvartal nådde emellertid inte riktigt upp till vårt finansiella mål om 10 procent. Basförsäljningen under det tredje kvartalet är normalt också lite lägre på grund av semestermånaderna och har inte vägts upp av någon riktigt stor ny affär. Strategiskt viktig var dock affären med Åhlénsgruppen där vi skall leverera och supportera Googles molntjänster till 2000 användare. Dessa tjänster kompletterar våra egna molntjänster på ett bra sätt och vi ser ett växande intresse för denna typ av lösningar.

Sedan ett par år tillbaka har vi stegvis infört ett antal arbetsprocesser enligt ett internationellt ramverk för att leverera IT-tjänster som kallas ITIL. Syftet med processerna är att de skall öka kvaliteten i hela vår tjänsteleverans till kund. Vi har nu kommit så långt i detta arbete att vi under kvartalet inledde en extern certifiering enligt standarden ISO 20000. Vi är den första operatör i Sverige som genomgår en sådan certifiering och för oss är detta ännu ett steg mot att positionera oss som en kvalitetsleverantör av datakommunikations-, drift och telefonitjänster.

Jörgen Qwist
Vd

Telefonkonferens
DGC håller idag, klockan 13.00, en telefonkonferens där kvartalsrapporten kommer att presenteras. Efter presentationen finns det utrymme för frågor.
Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen: +46 (0)8 5052 0110
 
Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen samt ta del av presentationsmaterial via länk på http://www.dgc.se/sv/Investerare/Presentationer/Presentationer-2010 eller www.financialhearings.com

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga förvaltningar i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987 och DGCs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2010 kl. 08.30.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com