info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB, delårsrapport Q3 2011

1 JULI – 30 SEPTEMBER, Q3
Nettoomsättning 92,6 mkr (75,0)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 27,7% (8,7)
Rörelseresultat 14,1 mkr (12,3)
Rörelsemarginal 15,2% (16,4)
Resultat efter skatt 10,5 mkr (9,2)
Resultat per aktie efter utspädning 1,21 kr (1,08)

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER, 9 MÅNADER
Nettoomsättning 275,1 mkr (220,3)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 23,7% (12,0)
Rörelseresultat 30,7 mkr (30,8)
Rörelsemarginal 11,2% (14,0)
Resultat efter skatt 23,9 mkr (23,0)
Resultat per aktie efter utspädning 2,77 kr (2,68)
(jämfört med motsvarande period föregående år)

VD:s kommentar
Årets tredje kvartal blev som vanligt ett bra kvartal då våra kostnader är lägre under semestermånaderna samtidigt som merparten av alla intäkter tickar på enligt fasta avtal. Rörelseresultatet på drygt 14 miljoner kronor är det högsta vi har haft för ett enskilt kvartal och rörelsemarginalen var över vårt finansiella mål om 15 procent.
Tidigare under året har vi offentliggjort våra affärer med ICA och EDB. Leveransplaneringen för dessa stora projekt, där vi skall leverera datakommunikation till Sveriges alla ICA-butiker respektive bankomater, pågår nu för fullt. Med visshet om att vi redan har starka orderböcker inför 2012 och 2013 känns det inte lika bekymmersamt att den organiska tillväxten inte nådde vårt mål om 10 procent under tredje kvartalet.
En fråga vi ofta får är om leveranserna till ICA och EDB kommer leda till att vi bygger ut vårt nät. Svaret är ja. Exakt med hur många noder återstår att se, men dessa affärer visar med all tydlighet att vår nätstrategi att äga en så stor del av den aktiva infrastrukturen som möjligt är framgångsrik.
Inom affärsområdet IT-drift har den organiska tillväxten hittills i år varit svag och resultatutvecklingen har inte varit tillfredställande. Nu arbetar vi med att integrera våra driftverksamheter i Stockholm, Örebro och Växjö. Genom att fullt ut jobba tillsammans med gemensamma mål kommer vi att bli slagkraftigare på marknaden, framförallt i lite större och komplexa affärer.
Under sommaren har Kammarrätten upphävt tre förelägganden från PTS gällande priser på den svenska telemarknaden åren 2008-2010. Konsekvenserna för DGC av dessa domar är med största sannolikhet ej materiella, men de är expempel på den regulatoriska osäkerhet som idag råder på både tele- och datakommunikationsmarknaden och som inte gynnar någon av oss operatörer eller våra kunder.
Jörgen Qwist
Vd

Telefonkonferens
DGC håller idag, klockan 11.00, en telefonkonferens där kvartalsrapporten kommer att presenteras. Efter presentationen finns det utrymme för frågor.
Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen: +46 (0)8 506 857 38  
Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen samt ta del av presentationsmaterial via länk på http://www.dgc.se/sv/Investerare/Presentationer/Presentationer-2011/ eller www.financialhearings.com.

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga förvaltningar i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.
Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2011 kl. 08.30.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com