info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB, delårsrapport Q3 2012

1 juli – 30 september, Q3

Nettoomsättning 110,7 mkr (92,6)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 14,3% (27,7)
Rörelseresultat 14,4 mkr (14,1)
Rörelsemarginal 13,0 % (15,2)
Resultat efter skatt 10,6 mkr (10,5)
Resultat per aktie efter utspädning 1,22 kr (1,21)

1 januari – 30 september, nio månader

Nettoomsättning 310,5 mkr (275,1)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 11,6% (23,7)
Rörelseresultat 32,7 mkr (30,7)
Rörelsemarginal 10,5% (11,2)
Resultat efter skatt 24,1 mkr (23,9)
Resultat per aktie efter utspädning 2,77 kr (2,77)

(jämfört med motsvarande period föregående år)

VD:s kommentar
Det tredje kvartalet är vanligtvis årets bästa kvartal resultatmässigt då våra personalkostnader är lägre under semestermånaderna samtidigt som ungefär 90 procent av alla intäkter tickar på enligt fasta avtal. Så också i år, rörelseresultatet på 14,4 miljoner kronor är något bättre än samma kvartal föregående år. Intäkterna var också rekordhöga och den organiska tillväxten i tjänsteintäkterna var drygt 14 procent.

Särskilt glädjande är utvecklingen av affärsområde telefoni, även om området fortfarande står för en liten del av våra intäkter. Tidigare i år kunde vi meddela att vi tecknat avtal med Axstores innebärande vi skall leverera all fast och mobil telefoni med tillhörande växellösningar till butikskedjorna Åhléns, Kicks m fl – totalt över 2 000 anknytningar. Vi börjar nu bli klara med detta leveransprojekt och det har lyft upp affärsområdets intäkter och resultat under kvartalet, varav drygt en miljon kronor var av engångskaraktär. Med ett bredare erbjudande av mobila tjänster i ryggen har också vår säljorganisation kunnat öka korsförsäljningen av telefonitjänster till våra befintliga kunder. Under kvartalet tecknade vi nya telefoniavtal med både Memira och Kronans Droghandel. Det känns som att vi i affärsområde telefoni är på väg att kliva upp på en ny nivå, härligt!

Också affärsområde datakommunikation visar fin tillväxt, drygt 15 procent mot samma kvartal föregående år. Leveransprojektet till ICA går enligt plan och vid utgången av Q3 hade vi kopplat upp cirka 500 butiker, vi planerar att vara klara med kvarvarande cirka 900 butiker till midsommar 2013. Under Q3 har också den stora bankomatutrullningen börjat komma igång. Vid utgången av kvartalet hade vi kopplat upp 150 bankomater och nu ökar leveranstempot. Vi kan inte med säkerhet säga när leveransprojektet är klart men med nuvarande plan går vi i mål i mitten av 2013. För att förbereda leveranserna till ICA och bankomaterna bygger vi också ut vårt nät, vid utgången av kvartalet fanns vi etablerade i nästan 500 stationer. Kostnaden för denna nätutbyggnad påverkar vårt täckningsbidrag negativt och bruttomarginalen i Q3 var 61 procent, tre procentenheter lägre än motsvarande kvartal föregående år.

Jörgen Qwist
Vd

Telefonkonferens
DGC håller idag, klockan 10.00, en telefonkonferens där kvartalsrapporten kommer att presenteras. Efter presentationen finns det utrymme för frågor.

Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen: +46 (0) 8 505 598 09

Audiosändning och presentation
Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen via webblänk, http://financialhearings.nu/121025/dgc/, eller ta del av presentation via http://www.dgc.se/sv/Investerare/Presentationer/Presentationer-2012/.

För mer information kontakta:
Jörgen Qwist, vd DGC, telefon: +46 8 506 106 63 eller +46 708 34 28 34
Göran Hult, ekonomichef DGC, telefon +46 8 506 106 16 eller +46 735 33 48 42
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC, telefon: +46 8 506 502 18 eller +46 739 81 63 33

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2012 kl. 08.30.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com