info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB, delårsrapport Q3 2013

1 juli–30 september, Q3
Nettoomsättning 123,3 mkr (110,7)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 18,3% (14,3)
Rörelseresultat 18,0 mkr (14,4)
Rörelsemarginal 14,6% (13,0)
Resultat efter skatt 14,2 mkr (10,6)
Resultat per aktie efter utspädning 1,63 kr (1,22)

1 januari–30 september, nio månader
Nettoomsättning 367,9 mkr (310,5)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 22,3% (11,6)
Rörelseresultat 49,7 mkr (32,7)
Rörelsemarginal 13,5% (10,5)
Resultat efter skatt 39,1 mkr (24,1)
Resultat per aktie efter utspädning 4,49 kr (2,77)

Vd:s kommentar
Årets tredje kvartal blev som vanligt ett resultatmässigt starkt kvartal. En del av förklaringen till det goda rörelseresultatet på 18 mkr finns i att vi under semestermånaderna har lägre personalkostnader samtidigt som 90 procent av våra intäkter kommer från fasta avtal. Våra tjänsteintäkter har med ICA, bankomaterna och andra stora kunder som nu är färdiglevererade tagit ett steg uppåt. Tillväxten gentemot samma kvartal föregående år var 18 procent.

Affären med Svenska Spel börjar nu ta form. Enligt nuvarande leveransplan skall en större del av kundens cirka 4750 förbindelser levereras under andra halvåret 2014 och leveransen förväntas vara klar under första halvåret 2015. Affären ger oss möjlighet att fortsätta bygga ut vårt nät och vi kommer nu etablera oss i ytterligare cirka 170 telestationer. I början av 2014 kommer vi därmed finnas med egen utrustning i cirka 700 telestationer. Stationsetableringarna stärker vår konkurrenskraft både hos befintliga och nya kunder som har verksamhet på många platser. De satsningar vi har gjort och gör i vår nätinfrastruktur pressar tillbaka bruttomarginalen, i detta kvartal till 59 procent.

Under kvartalet meddelade Kammarkollegiet att vi erhållit högst poäng av anbudsgivarna i ramavtalsupphandlingen ”Kommunikation som tjänst” (”KST”). Det här ramavtalet har under de senaste åren varit flitigt använt av offentlig sektor. I vanlig ordning överklagades dock tilldelningsbeslutet och Förvaltningsrättens dom har ännu inte kommit. I oktober månad kunde vi meddela att vi tecknat avtal med Lidingö stad, en helt ny kund. Vi vinner sakta men säkert fler kunder inom offentlig sektor och med KST-avtalet i ryggen har vi goda förutsättningar att öka farten.

Och så sist, en premiär! Från och med denna rapport kommer vi varje kvartal följa upp vårt arbete med att minska vår energiförbrukning, våra utsläpp av växthusgaser och det elektronikavfall vi skapar. I detta kvartal pekar många indikatorer åt rätt håll, men det är ett arbete under utveckling.

Jörgen Qwist
Vd

Telefonkonferens
DGC håller idag, klockan 10.00, en telefonkonferens där kvartalsrapporten kommer att presenteras. Efter presentationen finns det utrymme för frågor.

Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen:
+46 8 519 993 70

Audiosändning och presentation
Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen via webblänk, http://financialhearings.nu/131024/dgc/ eller ta del av presentation via http://dgc.se/Investerare/Presentationer/Presentationer/Presentationer-2013/.

För mer information kontakta:
Jörgen Qwist, vd DGC, telefon: +46 8 506 106 63 eller +46 708 34 28 34
Göran Hult, ekonomichef DGC, telefon +46 8 506 106 16 eller +46 735 33 48 42
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC, telefon: +46 8 506 502 18 eller +46 739 81 63 33

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2013 kl. 08.30.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com