info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB, delårsrapport Q3 2014

1 juli–30 september, Q3             
Nettoomsättning 131,5 mkr (123,3)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 10,0% (18,3)
Rörelseresultat 21 mkr (18,0)
Rörelsemarginal 16,0% (14,6)
Resultat efter skatt 16,4 mkr (14,2)
Resultat per aktie efter utspädning 1,87 kr (1,63)

1 januari–30 september, nio månader         
Nettoomsättning 404,9 mkr (367,9)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 12,1% (22,3)
Rörelseresultat 55,4 mkr (49,7)
Rörelsemarginal 13,7% (13,5)
Resultat efter skatt 43,2 mkr (39,1)
Resultat per aktie efter utspädning 4,94 kr (4,49)

Vd:s kommentar
Årets tredje kvartal brukar resultatmässigt vara ett bra kvartal då våra personalkostnader är lägre under semestermånaderna. Så blev det också i år. Rörelseresultatet på 21 miljoner kronor är det bästa hittills för ett enskilt kvartal och rörelsemarginalen var höga 16 procent. 

Semestermånadernas baksida är att försäljningen då oftast är lägre, så även i år. Vi kunde dock glädja oss åt att vi vann Nacka kommun som blir en ny stor datakommunikationskund, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket som blir en ny kund inom telefoni och GlobeSoft som blir en ny kund inom IT-drift. Ändå är vi inte nöjda. Det här kvartalet nådde vi precis upp till vårt tillväxtmål om 10 procent, men för att ligga på den nivån framöver måste vi vinna fler stora affärer. I vår affärsmodell är det är också nya stora kunder som driver resultatutvecklingen.

I tidigare Vd-ord har jag beskrivit våra förhoppningar på ramavtalet ”Kommunikation som tjänst”. Under 2014 har det gjorts många avrop men i flertalet upphandlingar har priset på mobil data varit helt avgörande. Det har inte gynnat oss. Som en service provider i andras mobilnät har vi svårt att konkurrera när telefoniupphandlingarna bara handlar om pris. Är man i behov av en mer kundanpassad kommunikationstjänst kombinerad med den servicegrad som vi är kända för har vi större chanser. Inkluderar upphandlingen även datakommunikation ökar vår konkurrenskraft ytterligare. Affären med Huddinge kommun är ett sådant exempel. 

I affärsområde IT-drift var rörelseresultatet starkt men tillväxten bara 2 procent. Den tillväxt vi har kommer nästan helt från nöjda befintliga kunder som lägger mer och mer av sin IT-leverans i våra händer. Under det tredje kvartalet har vi organiserat om säljet i syfte att få bättre tryck på nyförsäljningen inom IT-drift.

Jörgen Qwist
Vd

Telefonkonferens
DGC håller idag, klockan 11.00, en telefonkonferens där delårsrapporten kommer att presenteras. Efter presentationen finns det utrymme för frågor.

Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen:
+46 8 5199 9350

Audiosändning och presentation
Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen via webblänk, http://financialhearings.nu/141023/dgc/eller ta del av presentation via http://dgc.se/Investerare/Presentationer/Presentationer/Presentationer-2014/.

För mer information kontakta:
Jörgen Qwist, vd DGC, telefon: +46 8 506 106 63 eller +46 708 34 28 34
Göran Hult, ekonomichef DGC, telefon +46 8 506 106 16 eller +46 735 33 48 42
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC, telefon: +46 8 506 502 18 eller +46 739 81 63 33

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2014 kl. 08.30.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com