info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB, delårsrapport Q3 2015

Komplexa leveranser fortsätter att pressa marginaler

1 juli–30 september, Q3
Nettoomsättning 149,0 mkr (131,5)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 14,9% (10,0)
Rörelseresultat 19,1 mkr (21,0)
Rörelsemarginal 12,8% (16,0)
Resultat efter skatt 14,9 mkr (16,4)
Resultat per aktie efter utspädning 1,69 kr (1,87)

1 januari–30 september, nio månader
Nettoomsättning 450,8 mkr (404,9)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 13,3% (12,1)
Rörelseresultat 47,0 mkr (55,4)
Rörelsemarginal 10,4% (13,7)
Resultat efter skatt 36,3 mkr (43,2)
Resultat per aktie efter utspädning 4,14 kr (4,94)

Rörelsemarginalen i det tredje kvartalet blev 12,8 procent. Motsvarande kvartal föregående år var rörelsemarginalen 16 procent. Den lägre lönsamheten beror, i likhet med årets andra kvartal, på att vi har en obalans mellan leveranskostnader nu och intäkter som kommer senare.

I affärsområde Datakommunikation har vi precis slutfört leveranserna till Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten. Leveransprojekten till Domstolsverket och till Västra Götalands Landsting (VGR) kommer dock pågå fram till våren 2016. Samtliga dessa leveranser har varit, och är, arbetsintensiva och investeringstunga. Det i kombination med att vi samtidigt uppgraderar vår nätinfrastruktur för att möta den allt högre efterfrågan på fiber gör att rörelsemarginalen har minskat i affärsområdet.

I affärsområde IT-drift har vi en stark tillväxt, totalt 48 procent, varav den organiska tillväxten var 21 procent. Vi har under kvartalet kunnat tillgodoräkna oss en del projektintäkter från det pågående övertagande av driften av ett av nordens största kortbetalningssystem. Det är en mycket stor och komplex leverans som drivit både egna personalkostnader och externa konsultkostnader under året. Leveransen ska vara klar under det fjärde kvartalet.

Vad gäller våra miljömål så har vi nu, genom att indirekt köpa grön el till all vår utrustning som står ute hos kund, tagit ytterligare ett steg till 100 procent förnyelsebar energi och helt klimatneutrala IT-tjänster.

Jörgen Qwist
Vd

Telefonkonferens
DGC håller idag, klockan 10.00, en telefonkonferens där delårsrapporten kommer att presenteras. Efter presentationen finns det utrymme för frågor.

Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen:
+46 8 566 426 65

Audiosändning och presentation
Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen via webblänk, http://financialhearings.nu/151022/dgc/ eller ta del av presentation via http://dgc.se/Investerare/Presentationer/Presentationer/Presentationer-2015/.

För mer information kontakta:
Jörgen Qwist, vd DGC, telefon: +46 8 506 106 63 eller +46 708 34 28 34
Göran Hult, ekonomichef DGC, telefon +46 8 506 106 16 eller +46 735 33 48 42
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC, telefon: +46 8 506 502 18 eller +46 739 81 63 33

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1991 och DGC:s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2015 kl. 08.30.

Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se