info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB, halvårsrapport Q2 2009

VDs kommentar

Vi uppvisade en god lönsamhet i andra kvartalet men vi ser nu att lågkonjunkturen har börjat sätta sina spår i marknaden på flera sätt. Baserat på våra befintliga kunders agerande vet vi att många företag idag hellre omförhandlar avtalet med sin befintliga leverantör, i syfte att nu sänka sina kostnader samtidigt som man förlänger avtalet, än går ut och gör en ny resurskrävande upphandling. Under kvartalet har vi exempelvis förlängt avtalen med Vi-butikerna, SF-bio och Glitter. Baksidan av denna utveckling är att färre affärer kommer ut på marknaden. Befintliga kunder gör också väsentligt färre tilläggsavrop idag än för ett år sedan, exempelvis är vår merförsäljning till kunder inom butikshandeln idag en femtedel av vad den var för ett år sedan. En del av våra intäkter inom IT-drift är kopplade till antalet användare hos kunden, då flera kunder minskar sin personalstyrka tär också detta på intäkterna från befintliga kunder. I de nya affärer som ändå kommer ut på marknaden har priset fått större tyngd i valet av leverantör.

Trots dessa orosmoln fortsätter vi att vinna marknadsandelar. PTS rapport för den svenska tele- och datakommunikationsmarknaden 2008 visar tydligt att vi är etablerade som den fjärde största leverantören av IP-VPN lösningar i Sverige och att vi är en av de leverantörer som växer på denna konsoliderade marknad. Vi gör det för att vi har en hög servicegrad och ett stort engagemang i våra kunder. Ett trevligt bevis på det fick vi i april då vår supportavdelning utsågs till ”årets servicedesk”.

Situationen inom telefoni är mycket annorlunda. Vi är mitt i ett teknikskifte till IP-telefoni och centraliserade växeltjänster med integrerade lösningar för tal, text och bild. Förvärvet av Telenova har gett oss en märkbar kompetensökning inom dessa områden, det är bara en tidsfråga innan det resulterar i nya affärer. Ett annat tillväxtområde för oss är offentlig sektor. I april tilldelades vi Kammarkollegiets ramavtal som 600 kommuner, landsting och statliga verk är anslutna till. Telia har idag en monopolliknande marknadsandel inom denna sektor men vi är flera operatörer som vill förändra den ordningen.

Jörgen Qwist

VD

Telefonkonferens

DGC håller idag, klockan 10.00, en telefonkonferens där kvartalsrapporten kommer att presenteras. Efter presentationen finns det utrymme för frågor.

Telefonnummer:

+46 (0)8 5052 0110

Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen via länk på http://www.dgc.se/sv/Finansiell-information/Presentationer/ eller www.financialhearings.com.

För mer information kontakta:

Jörgen Qwist, VD DGC, telefon: +46 8 506 106 63 eller +46 708 34 28 34

Göran Hult, Ekonomichef DGC, telefon +46 8 506 106 16 eller +46 735 33 48 42

Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC, telefon: +46 8 506 502 18 eller +46 739 81 63 33

Om DGC

DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonilösningar till den svenska företagsmarknaden i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987, har cirka 100 anställda och omsatte under år 2008 238 mkr med god lönsamhet. DGCs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 augusti 2009 kl. 08.30.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com