info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB, halvårsrapport Q2 2010

God tillväxt men leveransprojekt tynger resultatet

1 APRIL – 30 JUNI, Q2

· Nettoomsättning 73,2 mkr (62,9)
· Tillväxt i tjänsteverksamheten 14,4% (13,1)
· Rörelseresultat 7,1 mkr (8,4)
· Rörelsemarginal 9,6% (13,4)
· Resultat efter skatt 5,3 mkr (6,3)
· Resultat per aktie efter utspädning 0,62 kr (0,76)

1 JANUARI – 30 JUNI, HALVÅR

· Nettoomsättning 145,4 mkr (127,6)
· Tillväxt i tjänsteverksamheten 13,7% (15,6)
· Rörelseresultat 18,6 mkr (16,5)
· Rörelsemarginal 12,8% (13,0)
· Resultat efter skatt 13,7 mkr (12,3)
· Resultat per aktie efter utspädning 1,60 kr (1,49)

(jämfört med motsvarande period föregående år)

VDs kommentar
Även årets andra kvartal präglades av våra stora leveransprojekt till framförallt Huddinge kommun, Göteborg Energi samt Note. Under kvartalet vann vi också ett stort driftkontrakt med Applicate där leveransen redan påbörjats. Vi är också i i full färd med att uppgradera en stor del av vår nätinfrastruktur för att framtidssäkra kapacitet och funktionalitet i vårt datakommunikationsnät. Leveranserna och nätuppgraderingarna har pressat tillbaka både lönsamheten och kassaflödet i det andra kvartalet. Vi har haft relativt höga externa kostnader för inhyrd teknikpersonal och inköp av teknisk utrustning som vi har kostnadsfört direkt. Dessa kostnader har ännu inte mötts upp av motsvarande intäkter. Under åren har vårt resultat varierat mellan kvartalen just beroende på hur väl kostnader och intäkter från nya kunder möter varandra. Under det första kvartalet hade vi relativt stora leveransintäkter från dessa projekt och därför ger vårt halvårsresultat en mer balanserad bild av vår lönsamhet. Vi ligger så här långt ett par procentenheter ifrån vårt mål om 15 procents rörelsemarginal vilket gör det angeläget för oss att slutföra pågående leveransprojekt och komma igång med faktureringen till dessa kunder.

Tillväxten har under det andra kvartalet varit fortsatt god och väl över vårt tillväxtmål om 10 procent. Under det andra kvartalet offentliggjorde vi bara en ny stor kund, Applicate, men den vanliga basförsäljningen var bra och orderingången under 2010 har så här långt varit enligt plan. Affären med Applicate var strategiskt viktig för oss, inte bara tack vare dess storlek utan för att vi vann den genom vårt innovativa erbjudande inom kapacitetstjänster, vilket är en viktig del av de tjänster som populärt kallas molntjänster. Utvecklingen av våra molntjänster har under hela 2010 varit ett prioriterat område och det är härligt att se att vår satsning bär frukt. Strategiskt viktigt var det också att vi vann ytterligare ett ramavtal med offentlig sektor, denna gång inom användarnära tjänster. Samtidigt som vi har levererat sådana tjänster i snart tio år så är offentlig sektor en helt ny marknad för oss inom detta område, vilket innebär både utmaningar och nya tillväxtmöjligheter.

Avslutningsvis vill jag kommentera hur stolta vi är över att vi för andra året i rad vinner priset ”Årets Servicedesk”. Vårt mål är att ge våra kunder marknadens bästa service och support  och utmärkelsen är en fin erkänsla till det jobb våra hårt arbetande supporttekniker gör varje dag, i varje kontakt med våra kunder – så bygger vi vår framgång!
  
Jörgen Qwist
Vd

Telefonkonferens
DGC håller idag, klockan 10.30, en telefonkonferens där kvartalsrapporten kommer att presenteras. Efter presentationen finns det utrymme för frågor.

Telefonnummer +46 (0)8 5052 0114
Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen samt ta del av presentationsmaterial via länk på http://www.dgc.se/sv/Investerare/Presentationer/Presentationer-2010/ eller www.financialhearings.com

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga förvaltningar i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987 och DGCs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella

instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 augusti 2010 kl. 08.30.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com