info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB, halvårsrapport Q2 2012

Nätutbyggnad pressar marginaler

1 april – 30 juni, Q2, 2012
Nettoomsättning 98,5 mkr (98,4)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 3,2% (31,3)
Rörelseresultat 7,5 mkr (8,3)
Rörelsemarginal 7,6% (8,4)
Resultat efter skatt 5,6 mkr (7,1)
Resultat per aktie efter utspädning 0,64 kr (0,82)

1 januari – 30 juni, halvår, 2012
Nettoomsättning 199,8 mkr (182,5)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 10,2% (21,7)
Rörelseresultat 18,3 mkr (16,6)
Rörelsemarginal 9,1% (9,1)
Resultat efter skatt 13,5 mkr (13,4)
Resultat per aktie efter utspädning 1,56 kr (1,55)

(jämfört med motsvarande period föregående år)

VD:s kommentar
Årets andra kvartal var relativt svagt lönsamhetsmässigt. Rörelseresultatet var 7,5 mkr och rörelsemarginalen 7,6 procent. Resultatet förklaras huvudsakligen av en lägre bruttomarginal samt låg konsultbeläggning.
Bruttomarginalen inom våra tjänsteområden datakommunikation, IT-drift samt telefoni har de senaste åren totalt rört sig runt 64 procent, detta kvartal landade vi på 62 procent. Marginalen minskar huvudsakligen på grund av att vi nu bygger ut vårt nät i snabbare takt än vad intäkterna växer. Vår nätstrategi är att så långt som möjligt äga den aktiva infrastruktur som realiserar våra tjänster. Efter det att vi tecknade avtalen med ICA och EDB/bankomaterna under 2011 bestämde vi oss för att bygga ut vårt nät och etablera oss i ytterligare nästan 200 telestationer. Efter utbyggnaden kommer vi att ha egen infrastruktur i cirka 500 stationer. Drygt hälften av nätutbyggnaden är nu klar. Samtidigt har utrullningen av bankomaterna senarelagts och startar först nu i höst. Till ICA har vi hittills levererat cirka 250 butiker av totalt 1400. Kortsiktigt belastar denna obalans mellan ökade kostnader och senarelagda intäkter resultatet men på sikt är nätutbyggnaden viktig för att upprätthålla en hög bruttomarginal och god kvalitet i våra tjänster.

Under det andra kvartalet var konsultdebiteringen lägre än motsvarande kvartal föregående år vilket påverkade resultatet i affärsområde IT-drift negativt. Vi har nu organiserat om konsultorganisationen så att dess kostnader minskar samt att fokus läggs på befintliga driftkunder. Omorganisationen kommer på sikt att förbättra resultatet i affärsområde IT-drift men det viktigaste bidraget till ökad lönsamhet får vi från tillväxt i våra driftintäkter. Vi har förstärkt vår säljorganisations resurser inom IT-drift i syfte att vinna fler stora driftavtal. Att vi efter kvartalets utgång tecknade ett nytt driftavtal med apotekskedjan Medstop är ett steg i rätt riktning.

I december 2010 förvärvade vi en tomt i Danderyds kommun för att där kunna bygga ett nytt datacenter då vi på sikt är i behov av mer datahallskapacitet. Nu har andra mer intressanta alternativ dykt upp och vi har därför bestämt oss för att lägga ut tomten i Danderyd till försäljning.

Den totala tjänsteförsäljningen fortsätter att gå bra och våra kunder är fortsatt nöjda. I de kundnöjdhetsmätningar som vi löpande genomför uppnådde vi under det andra kvartalet våra hittills högsta betyg. Under kvartalet förlängde och utökade vi avtalen med viktiga kunder som Huddinge kommun, Designtorget, Body Shop och Polfärskt. Butikskedjan Body Shop blev en datakommunikationskund till oss redan 2003 och förlängde nu sitt avtal för fjärde gången. Nöjda och lojala kunder är grunden för vår verksamhet och framgång.    

Jörgen Qwist
Vd

Telefonkonferens

DGC håller idag, klockan 10.00, en telefonkonferens där kvartalsrapporten kommer att presenteras. Efter presentationen finns det utrymme för frågor.

Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen: +46 (0) 8 505 598 09

Audiosändning och presentation

Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen via webblänk, http://financialhearings.nu/120816/dgc/, eller ta del av presentation via http://www.dgc.se/sv/Investerare/Presentationer/Presentationer-2012/.

För mer information kontakta:

Jörgen Qwist, vd DGC, telefon: +46 8 506 106 63 eller +46 708 34 28 34
Göran Hult, ekonomichef DGC, telefon +46 8 506 106 16 eller +46 735 33 48 42
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC, telefon: +46 8 506 502 18 eller +46 739 81 63 33

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 augusti 2012 kl. 08.30.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com