info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB, halvårsrapport Q2 2013

1 april – 30 juni, Q2 2013
Nettoomsättning 125,6 mkr (98,5)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 29,2% (3,2)
Rörelseresultat 17,0 mkr (7,5)
Rörelsemarginal 13,5% (7,6)
Resultat efter skatt 13,3 mkr (5,6)
Resultat per aktie efter utspädning 1,53 kr (0,64)

1 januari – 30 juni, halvår 2013
Nettoomsättning 244,6 mkr (199,8)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 24,5% (10,2)
Rörelseresultat 31,6 mkr (18,3)
Rörelsemarginal 12,9% (9,1)
Resultat efter skatt 24,9 mkr (13,5)
Resultat per aktie efter utspädning 2,86 kr (1,56)

Vd:s kommentar
Vi är glada och stolta över den höga tillväxt och det rekordresultat vi visar i det andra kvartalet. I jämförelse med samma kvartal föregående år var tillväxten i våra tjänsteintäkter, helt organisk, 29 procent och rörelseresultatet mer än fördubblades. Liksom föregående kvartal förklaras en stor del av tillväxten och resultatförbättringen av våra datakommunikationsleveranser till ICA och Bankomaterna. I allt väsentligt slutfördes dessa under kvartalet.

Vilket blir då vårt nästa riktigt stora leveransprojekt? Idag kunde vi meddela att vi tecknat avtal med Svenska Spel, innebärande att vi skall leverera datakommunikation till alla deras cirka 4 750 spelombud och Vegas-partners i Sverige. I antal anslutningar räknat är detta, vad vi vet, den största enskilda datakommunikationslösningen i Sverige, och förstås vår största affär någonsin. Utrullningen är planerad att ske under 2014. Vi är väldigt glada över det förtroende Svenska Spel har givit oss. Affären kommer också ge oss möjlighet att ytterligare bygga ut vårt nät och förstärka vår redan starka position på den svenska datakommunikationsmarknaden.

Det är nu fem år sedan vi den 16 juni 2008 noterade DGC:s aktie på stockholmsbörsen. En resumé av dessa fem år visar att vår tjänsteomsättning har ökat med 119 procent, från 121 mkr första halvåret 2008 till nu 223 mkr. Det ger en genomsnittlig årlig tillväxt på 17 procent varav 12 procent varit organisk. Rörelseresultatet första halvåret 2008 var 13,3 mkr och nu 2013 31,6 mkr, en ökning med 137 procent. Våra aktieägare har kunnat glädjas åt 108,5 mkr i utdelningar, motsvarande 12,60 kr per aktie under femårsperioden samtidigt som aktiekursen ökat från introduktionens 33 kr till juni månads stängningskurs 80 kr. Viktigast av allt – vi levererar idag bättre tjänster och har nöjdare och lojalare kunder än för fem år sedan. Allt möjligt tack vare våra fantastiska medarbetare. Det har varit en fin resa – och den har bara börjat.

Jörgen Qwist
Vd

Telefonkonferens
DGC håller idag, klockan 10.00, en telefonkonferens där kvartalsrapporten kommer att presenteras. Efter presentationen finns det utrymme för frågor.

Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen:
+46 (0) 8 505 564 78

Audiosändning och presentation
Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen via webblänk, http://financialhearings.nu/130815/dgc/, eller ta del av presentation via http://www.dgc.se/Investerare/Presentationer/Presentationer/Presentationer-2013/

För mer information kontakta:
Jörgen Qwist, vd DGC, telefon: +46 8 506 106 63 eller +46 708 34 28 34
Göran Hult, ekonomichef DGC, telefon +46 8 506 106 16 eller +46 735 33 48 42
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC, telefon: +46 8 506 502 18 eller +46 739 81 63 33

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se. 

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 augusti 2013 kl. 08.30


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com