info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB, halvårsrapport Q2 2014

1 april – 30 juni, Q2 2014
Nettoomsättning 141,6 mkr (125,6)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 12,7% (29,2)
Rörelseresultat 18,3 mkr (17,0)
Rörelsemarginal 12,9% (13,5)
Resultat efter skatt 14,3 mkr (13,3)
Resultat per aktie efter utspädning 1,64 kr (1,53)

1 januari – 30 juni, halvår 2014
Nettoomsättning 273,4 mkr (244,6)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 13,2% (24,5)
Rörelseresultat 34,4 mkr (31,6)
Rörelsemarginal 12,6% (12,9)
Resultat efter skatt 26,8 mkr (24,9)
Resultat per aktie efter utspädning 3,06 kr (2,86)

Vd:s kommentar
Vi är väldigt nöjda med årets andra kvartal då vi gör ett rekordhögt rörelseresultat om drygt 18 mkr och tillväxten är nästan 13 procent. Utmärkande för kvartalet var att alla tre affärsområden hade relativt höga installations- och projektintäkter.

Inom affärsområde Telefoni var det fortsatta leveransprojekt till Huddinge kommun som drev upp intäkterna. Inom affärsområde Datakommunikation har leveransen till Svenska Spel löpt på enligt plan. Per den sista juni var 2200 av 4750 ombud uppkopplade. Denna leverans bidrog också till att investeringarna var betydligt större än tidigare kvartal, drygt 30 mkr att jämföra med cirka 21 mkr samma kvartal föregående år. Vi förväntar oss att investeringarna för resten av året uppgår till drygt 30 mkr.

I affärsområde IT-drift var rörelseresultatet nästan 6 mkr och tillväxten 10 procent. Cirka 2 mkr av såväl intäkter som resultat i kvartalet härrör dock från ett förtidslöst kontrakt med en av våra detaljhandelskunder. Kunden blev under förra året uppköpt och det har tyvärr lett till att vi fick avsluta vår IT-driftleverans till dem i förtid. Det gav ett positivt bidrag till resultatet detta kvartal men innebär att vi förlorar driftintäkter om cirka 250 tkr/mån från och med det tredje kvartalet.

Vi vinner sakta men säkert marknadsandelar inom offentlig sektor. Under det andra kvartalet kommunicerade vi att vi vunnit två nya kunder: Socialstyrelsen och Tekniska Museet. Båda avropen skedde från ramavtalet ”Kommunikation som tjänst” (KST) och i båda fallen är det just en komplett telefonilösning som tjänst vi skall leverera.

Under kvartalet kom analysföretaget Radar ut med sin granskning av den svenska IT-driftmarknaden för 2014 där över 1000 kunder har betygsatt sina leverantörer. Vi erhöll högst betyg av alla leverantörer. Det visar att vi är på rätt väg inom affärsområde IT-drift!

Jörgen Qwist
Vd

Telefonkonferens
DGC håller idag, klockan 10.00, en telefonkonferens där delårsrapporten kommer att presenteras. Efter presentationen finns det utrymme för frågor.

Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen:
+46 8 519 990 30

Audiosändning och presentation
Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen via webblänk, http://financialhearings.nu/140814/dgc/ eller ta del av presentation via http://dgc.se/Investerare/Presentationer/Presentationer/Presentationer-2014/.

För mer information kontakta:
Jörgen Qwist, vd DGC, telefon: +46 8 506 106 63 eller +46 708 34 28 34
Göran Hult, ekonomichef DGC, telefon +46 8 506 106 16 eller +46 735 33 48 42
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC, telefon: +46 8 506 502 18 eller +46 739 81 63 33

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 augusti 2014 kl. 08.30.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com