info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB, halvårsrapport Q2 2015

Komplexa leveranser pressar marginaler

1 april–30 juni, Q2 2015
Nettoomsättning 156,1 mkr (141,6)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 11,7% (12,7)
Rörelseresultat 13,4 mkr (18,3)
Rörelsemarginal 8,6% (12,9)
Resultat efter skatt 10,2 mkr (14,3)
Resultat per aktie efter utspädning 1,16 kr (1,64)

1 januari–30 juni, halvår 2015
Nettoomsättning 301,8 mkr (273,4)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 12,4% (13,2)
Rörelseresultat 27,9 mkr (34,4)
Rörelsemarginal 9,2% (12,6)
Resultat efter skatt 21,5 mkr (26,8)
Resultat per aktie efter utspädning 2,44 kr (3,06)

Vd:s kommentar
Årets andra kvartal var relativt svagt lönsamhetsmässigt. Rörelseresultatet var 13,4 mkr och rörelsemarginalen 8,6 procent. Det lägre resultatet förklaras av höga kostnader kopplat till strategiskt viktiga och komplexa leveransprojekt inom både affärsområde Datakommunikation och IT-drift.

Som vi tidigare kommunicerat ska vi nu i det tredje kvartalet leverera datakommunikation till Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Domstolsverket. Till alla dessa tre kunder ska vi leverera fiberförbindelser med höga kapaciteter, redundans och avancerad kryptering och det innebär mycket arbete och relativt stora investeringar. Vi passar samtidigt på att uppgradera vår nätinfrastruktur för att kunna vara proaktiva i den höga efterfrågan på fiber som nu präglar datakommunikationsmarknaden. Marginalen minskar då vi bygger upp vårt nät i snabbare takt än vad intäkterna växer, tillväxten inom Datakommunikation var bara 2 procent detta kvartal. Vi har helt enkelt en obalans mellan leveranskostnader nu och intäkter som kommer senare.

I affärsområde IT-drift har vi också en tidsmässig obalans mellan kostnader och intäkter. Som vi offentliggjorde precis innan jul så ska vi överta driften av ett av nordens största kortbetalningssystem. Leveransen ska vara klar under det fjärde kvartalet. Det är den största affären vi hittills vunnit i affärsområde IT-drift och den fortsätter att växa i omfång. Vi har därför behövt förstärka vår egen leveransorganisation med flera externa konsulter och det i kombination med stora inköp av hårdvara och licenser har pressat lönsamheten i det andra kvartalet. Det är också förklaringen till att affärsområde Hårdvara visar röda siffror, som en del av affären har vi vidaresålt hårdvara och mjukvara till kunden utan prispåslag.

Trots god kundnöjdhet, kanske branschens högsta, så förlorarar även vi då och då kunder. Ibland beror det på att vi inte lever upp till kundens förväntningar men oftast handlar det om saker vi har svårt att råda över. Det kan vara att kunden blivit uppköpt eller expanderat och bytt strategi för hur och av vem man ska köpa IT-drifttjänster. Det senare har nu tyvärr skett hos kunden Imtech som för närvarande är affärsområde IT-drifts största kund. Under det senaste året har de genererat cirka 10 procent av affärsområdets intäkter (och cirka 3 procent av DGC:s totala intäkter). Vårt avtal med Imtech löper ut vid årsskiftet. Delvis kommer vi kunna parera detta tapp med redan klara nya intäkter men vi kommer också se över våra kostnader.

Avslutningsvis en mycket god nyhet. Som vi tidigare kommunicerat vann vi VGR:s (Västra Götalands Regionen) stora datakommunikationsupphandling men att två operatörer överklagade beslutet. Efter många turer har vi nu äntligen kunnat skriva avtal och leveransprojektet kommer starta inom kort, härligt!

Jörgen Qwist
Vd

Telefonkonferens
DGC håller idag, klockan 10.00, en telefonkonferens där delårsrapporten kommer att presenteras. Efter presentationen finns det utrymme för frågor.

Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen:
+46 8 566 426 65

Audiosändning och presentation
Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen via webblänk, http://financialhearings.nu/150813/dgc/ eller ta del av presentation via http://dgc.se/Investerare/Presentationer/Presentationer/Presentationer-2015/.

För mer information kontakta:
Jörgen Qwist, vd DGC, telefon: +46 8 506 106 63 eller +46 708 34 28 34
Göran Hult, ekonomichef DGC, telefon +46 8 506 106 16 eller +46 735 33 48 42
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC, telefon: +46 8 506 502 18 eller +46 739 81 63 33

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1991 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 augusti 2015 kl. 08.30.

Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se