info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB (publ) anmäler nytt antal aktier

Inlösen av teckningsoptioner under augusti månad har lett till att DGC:s aktiekapital ökat med 8 855,84 kronor och uppgår per den 31 augusti 2015 till 1 414 228,00 kronor. Antalet aktier har ökat med 55 349 st. och totalt antal utestående aktier, och tillika röster, uppgår därmed till 8 838 925.

För mer information, kontakta:
Göran Hult, Ekonomichef DGC One AB, telefon +46 8 506 106 16 eller +46 735 33 48 42, e-post:goran.hult@dgc.se
Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@dgc.se

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC startades 1991 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2015 klockan 14.30.

Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se