info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB (publ) anmäler nytt antal aktier

Inlösen av teckningsoptioner under november månad har lett till att DGCs aktiekapital ökat med 9 555,68 kronor och uppgår per den 30 november 2009 till 1 318 527,52 kronor och antalet aktier har ökat med 59 723. Totalt antal utestående aktier, och tillika röster, uppgick därmed till 8 240 797.

För mer information kontakta:
Göran Hult, Ekonomichef DGC One AB, telefon +46 8 506 106 16 eller +46 735 33 48 42, e-post:goran.hult@dgc.se

Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@dgc.se

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonilösningar till den svenska företagsmarknaden i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987, har cirka 100 anställda och omsatte under år 2008 238 mkr med god lönsamhet. DGCs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2009, klockan 16.00.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com