info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC One AB (publ) anmäler nytt antal aktier

Inlösen av teckningsoptioner under juni månad har lett till att DGCs aktiekapital ökat med 128,48 kronor och uppgår per den 30 juni 2011 till 1 387 321,48 kronor. Antalet aktier har ökat med 803 st. och totalt antal utestående aktier, och tillika röster, uppgår därmed till 8 670 758.

För mer information kontakta:
Göran Hult, Ekonomichef DGC One AB, telefon +46 8 506 106 16 eller +46 735 33 48 42, e-post:goran.hult@dgc.se
Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@dgc.se

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga förvaltningar i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987 och DGCs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se (http://www.dgc.se/).

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2011, kl. 16.00.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com