info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC planerar börsnotering

DGC är en nätoperatör som erbjuder svenska företag moderna kommunikations- och driftstjänster med hög servicegrad. Ett eget rikstäckande nät ger en skalbar affärsmodell med god grund för lönsam tillväxt. DGC har varit verksamt sedan 1991 och har levererat vinst under 16 av 17 verksamhetsår.

– En börsnotering är ett viktigt steg i DGCs fortsatta utveckling. Det skulle ge oss bättre förutsättningar att förstärka vår marknadsposition genom kompletterande förvärv. Vidare bedömer vi att en notering kommer att stärka vårt varumärke och öka vår attraktionskraft för kunder, partners och medarbetare. Tidpunkten för börsnoteringen är dock beroende av aktiemarknadens utveckling framöver, säger Jörgen Qwist, VD på DGC.

DGC har, i enlighet med styrelsens beslut, inlett det förberedande arbetet inför en planerad notering vid OMX Nordiska Börs, Stockholm. I samband med noteringen avser DGC att göra en nyemission riktad till allmänheten och noteringen kommer att ske inom det närmaste året om marknadsförutsättningarna tillåter det.

För mer information vänligen kontakta:
Jörgen Qwist, VD DGC, 0708 -34 28 34, jorgen.qwist@dgc.se,
Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC, 0739 – 81 63 33, jakob.tapper@dgc.se

Om DGC
DGC är en nätoperatör som erbjuder datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden. DGC har cirka 90 anställda och omsatte under 2007 drygt 220 mkr med god lönsamhet. För mer information om DGC, se www.dgc.se.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com