info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC utser HQ Bank till Likviditetsgarant

Nätoperatören DGC One AB (publ) har ingått avtal med HQ Bank AB om att HQ Bank AB skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie från och med den 5 december 2008, inom ramen för NASDAQ OMX Stockholm ABs (Börsens) system för likviditetsgaranti. Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien.

Avtalet innebär i korthet att likviditetsgaranten ställer köp- och säljkurs i DGCs aktie och förbinder sig att för egen räkning köpa och sälja aktier till dessa kurser.

– Vi vill ge bra service till såväl våra nuvarande som framtida aktieägare. I och med likviditetsgarantiavtalet med HQ så minskar vi spreaden mellan köp- och säljkurs vilket ger förutsättningar för en bättre handel i aktien, säger Jörgen Qwist, VD på DGC.

Stockholm den 4 december, 2008

Jörgen Qwist
VD, DGC One AB

För mer information vänligen kontakta:
Jörgen Qwist, VD DGC, 0708-34 28 34, jorgen.qwist@dgc.se
Göran Hult, Ekonomichef DGC, 08-506 106 16, goran.hult@dgc.se
Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC, 0739-81 63 33, jakob.tapper@dgc.se

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987, har cirka 90 anställda har under de fyra senaste kvartalen omsatt 230 mkr med 26 mkr i rörelseresultat. DGC är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 december 2008 kl. 09.00.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com