info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC:s års- och hållbarhetsredovisning för 2014 publicerad

DGC:s års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2014 finns nu publicerad på bolagets hemsida, www.dgc.se. Samtliga aktieägare kommer även att få en tryckt års- och hållbarhetsredovisning tillsänd sig per post.

DGC:s årsstämma hålls den 27 april 2015.

För mer information kontakta:
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, E-post: jakob.tapper@dgc.se (http://file://dgc.local/root/system/home/jakob.tapper/Jakobs%20mapp/Informationsgivning/%C3%85rsredovisningar%20och%20rapporter/%C3%85rsredovisning%202008/jakob.tapper@dgc.se)

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC startades 1991 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2015 kl. 10.00.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com