info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGCs årsredovisning för 2009 publiceras på hemsidan

DGCs fullständiga årsredovisning för verksamhetsåret 2009 kommer från den 16 mars 2010 kl. 13.00 att finnas tillgänglig på DGCs hemsida, www.dgc.se, där den kan laddas ner i pdf-format. Samtliga aktieägare per 18 mars 2010 kommer även att få årsredovisningen tillsänd sig per post.

DGCs årsstämma hålls den 21 april 2010.

För mer information kontakta:
Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, E-post: jakob.tapper@dgc.se

DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonilösningar till den svenska företagsmarknaden i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987, har cirka 100 anställda och omsatte under år 2009 263 mkr med ett rörelseresultat om 36 mkr. DGCs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2010 kl. 10.00.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com