info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGCs årsredovisning för 2010 publiceras på hemsidan

DGCs fullständiga årsredovisning för verksamhetsåret 2010 kommer från den 31 mars 2011 kl. 13.00 att finnas tillgänglig på DGCs hemsida, www.dgc.se (http://www.dgc.se/), där den kan laddas ner i pdf-format. Samtliga aktieägare kommer även att få årsredovisningen tillsänd sig per post.

DGCs årsstämma hålls den 3 maj 2011.

För mer information kontakta:
Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, E-post: jakob.tapper@dgc.se (jakob.tapper@dgc.se)

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga förvaltningar i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987 och DGCs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se (http://www.dgc.se/).  

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2011, kl. 08.30.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com