info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

DGC:s årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2011 publicerad

DGC:s fullständiga årsredovisning, inklusive hållbarhetsredovisning, för verksamhetsåret 2011 finns nu publicerad på bolagets hemsida, www.dgc.se. Samtliga aktieägare kommer även att få årsredovisningen tillsänd sig per post.

DGC:s årsstämma hålls den 4 maj 2012.

För mer information kontakta:
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, E-post: jakob.tapper@dgc.se (file://dgc.local/root/system/home/jakob.tapper/Jakobs%20mapp/Informationsgivning/Årsredovisningar%20och%20rapporter/Årsredovisning%202008/jakob.tapper@dgc.se)

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2012 kl. 15.30.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com