info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Dina Försäkringar förlänger samarbetet med DGC

Försäkringsgruppen Dina Försäkringar, som består av ett 50-tal lokala försäkringsbolag i samverkan, har valt att förlänga avtalet avseende leverans av en IP-VPN-lösning med DGC. DGC har varit Dina Försäkringars leverantör av datakommunikation sedan sommaren 2007 men nu har alltså avtalet förlängts och sträcker sig över de kommande 4 åren. Lösningen knyter samman försäkringsgruppens 87 verksamhetsställen i Sverige.

– Vi har varit kund sedan sommaren 2007 och är väldigt nöjda med den kvalitet och flexibilitet som DGC levererar. Nu har vi tecknat ett nytt avtal som sträcker sig över flera år och som ger oss den flexibilitet som vi behöver, Fatima Munir, IT-chef på Dina Försäkringar.

– Vi är väldigt glada över att Dina Försäkringar väljer att fortsätta sitt samarbete med DGC. Detta visar att vi under den tid som gått sedan Dina Försäkringar först blev kund har levererat en flexibel och kostnadseffektiv lösning som de är nöjda med. Dessutom är det mycket viktigt att vi kontinuerligt har ett starkt personligt engagemang och en hög servicenivå för att få våra kunders förtroende på nytt, säger Mattias Wiklund, Försäljningschef och vice VD för DGC.

För mer information kontakta:
Mattias Wiklund, Försäljningschef och vice VD DGC One AB, telefon: +46 8 506 50216 eller +46 70 626 28 01, E-post: mattias.wiklund@dgc.se

Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, E-post: jakob.tapper@dgc.se

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987, har cirka 90 anställda och har under de fyra senaste kvartalen omsatt 230 mkr med 26 mkr i rörelseresultat. DGC är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Om Dina Försäkringar
Ett femtiotal lokalt verksamma försäkringsbolag (Dina-bolag) samverkar med Dina Försäkringar AB under gemensamt varumärke Dina Försäkringar. Dina-bolagen försäkrar konsumenter, lantbrukare,
företagare och fastighetsägare. Premievolymen uppgår till cirka 1,3 miljarder kronor. Dina Försäkringar är idag landets femte största försäkringsgivare inom sakförsäkringar och har Sverigesnöjdaste kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Läs mer om oss på www.dina.se

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 december 2008 kl. 13.00.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com