info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

EQT påkallar tvångsinlösen och DGC ansöker om avnotering och kallar till extra bolagsstämma

EQT[1], som genom DGC One Holding AB innehar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i DGC One AB (publ) (”DGC”), offentliggjorde den 14 juli 2017 att dess förvärv av aktier i DGC godkänts av Konkurrensverket. Acceptfristen för EQT:s budpliktsbud, som offentliggjordes den 7 juni 2017, löper ut den 21 juli 2017. EQT har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i DGC.

I anledning härav och i enlighet med EQT:s önskan har styrelsen för DGC beslutat att ansöka om avnotering av DGC:s aktie från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel i DGC:s aktie kommer att meddelas efter det att DGC erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq Stockholm.

På begäran av EQT utfärdar styrelsen för DGC vidare kallelse till extra bolagsstämma onsdagen den 16 augusti 2017, för fastställande av antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt beslut om arvode till styrelsen. Kallelse offentliggörs separat.

Stockholm den 20 juli 2017

Styrelsen för DGC


[1] EQT Mid Market GP B.V, som agerar i sin kapacitet såsom general partner för EQT Mid Market Limited Partnership och EQT Mid Market Europe GP B.V. som agerar i sin kapacitet såsom general partner för EQT Mid Market Europe Limited Partnership.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Unger, styrelsens ordförande, DGC One AB (publ): telefon: +46 70 486 19 33, e-post: johan.unger@dgc.se
Jörgen Qwist, vd, DGC One AB (publ): telefon:  +46 70 834 28 34, e-post: jq@dgc.se
Jakob Tapper, informationsansvarig, DGC One AB (publ): telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@dgc.se

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC startades 1991 och DGC:s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli 2017, klockan 08.45.

Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se