info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Genombrottsaffär för DGC – tecknar avtal med Huddinge kommun

I maj 2009 tecknade DGC ramavtal med Kammarkollegiet avseende ”Fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster 2008” och nu har DGC tecknat sitt första avtal inom ramavtalsområdet.

– Det här en genombrottsaffär, i ett nytt marknadssegment, för oss på DGC. Vi är en etablerad utmanare till de före detta nordiska telefonmonopolen på den svenska företagsmarknaden och våra tjänster passar den offentliga sektorn lika bra. Självklart är jag mycket nöjd över vårt första avtal inom ramavtalsområdet och Huddinge kommuns beslut ger oss goda utsikter om fler affärer inom offentlig sektor, säger Mattias Wiklund, Försäljningschef och vice VD för DGC.

Avtalet innebär att DGC skall leverera en datakommunikationslösning till 160 verksamhetsställen inom kommunen. Avtalet med Huddinge kommun kom till efter att kommunen genomfört en ny upphandling, som en andra konkurrensutsättning, från Kammarkollegiets upphandling.

För mer information kontakta:
Mattias Wiklund, Försäljningschef och vice VD DGC One AB, telefon: +46 8 506 50216 eller +46 70 626 28 01, E-post: mattias.wiklund@dgc.se

Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 739 81 63 33, E-post: jakob.tapper@dgc.se

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonilösningar till den svenska företagsmarknaden i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987, har cirka 100 anställda och omsatte under år 2008 238 mkr med god lönsamhet. DGCs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2009, klockan 16.25.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com