info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Information avseende meddelandet om att kallelse skett till årsstämma i DGC One AB (publ), införd i Dagens Nyheter idag den 27 mars 2015

I meddelande infört i Dagens Nyheter idag den 27 mars 2015, om att kallelse skett till årsstämma i DGC One AB (publ), är datumet för när årsstämman skall avhållas felaktigt. Datumet för årsstämman skall vara den 27 april 2015. Felet i annonsen i Dagens Nyheter har varit utanför DGC:s kontroll och ny annons i Dagens Nyheter med meddelande om att kallelse har skett kommer att publiceras den 29 mars 2015. Kallelsen i sin helhet med korrekt angivande av dag för årsstämman har idag publicerats i Post och Inrikes Tidningar och finns från och med idag även tillgänglig på bolagets hemsida, www.dgc.se.

För mer information kontakta:
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, E-post: jakob.tapper@dgc.se.

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC startades 1991 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2015 kl. 14.55.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com