info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Infrastrukturtjänster

Vi erbjuder ett brett utbud av infrastrukturtjänster, både i egna datacenter och i publika moln som Microsoft Azure och Amazon Web Services. Vi erbjuder också Hybrid Cloud-lösningar med en blandning av egna molntjänster och publika molntjänster. Vi har stor erfarenhet av att utifrån din verksamhets behov hitta den bästa mixen av tjänster oavsett plattform. Vårt erbjudande inom Infrastrukturtjänster omfattar bland annat: Molntjänster, Identitetshantering för Hybrid Cloud, Lagring samt Disaster & Recovery.

Molntjänster

Vi hjälper dig in i molnet! Vi har stor erfarenhet inom molnlösningar och har varit rådgivande partner till många företag som vill dra nytta av kraften i molnet. Vi erbjuder såväl egenproducerade molntjänster som tjänster i publika moln som Azure och Amazon Web Services samt hybridlösningar med en blandning av egna och publika molntjänster. För de flesta företag uppnås störst effektivitet med en hybridlösning där verksamhet och applikationer får styra valet av molnlösning. Utifrån din verksamhets behov tar vi fram den bästa mixen av molntjänster och lokala tjänster, oavsett plattform.

Kontakta oss

Identitetshantering för Hybrid Cloud

Vi erbjuder många olika tjänster inom identitetshantering och federering för trygg och säker åtkomst till verksamhetens system oavsett om de produceras i våra datacenter, i publika moln eller lokalt på plats hos dig. Med vår federeringstjänst kan du skapa en central identitet som kan användas för alla dina tjänster oavsett om de produceras lokalt eller i molnet – så kallad Single Sign-on. Tjänsten ger också ökad säkerhet genom förenklade möjligheter till spårning och möjligheten att kunna inaktivera konton eller ändra lösenord på ett ställe.

Kontakta oss

Lagring

Vi erbjuder många olika datalagringstjänster, både i egna datacenter och i det publika molnet. Våra lagringstjänster är flexibla och kan anpassas avseende prestanda, redundans, geografisk placering och pris.

Kontakta oss

Disaster & Recovery

Vi erbjuder kundunika lösningar inom Disaster & Recovery för hela eller delar av din miljö. Tillsammans med dig utvärderar vi risker och analyserar konsekvenser av ett katastrofscenario för att därefter föreslå en lösning som passar din verksamhet. Vi finns idag i sju datacenter i Sverige samt i publika moln som Azure och Amazon Web Services och har stor erfarenhet av att vara rådgivande partner inom kontinuitetsplanering och riskmitigering.

Kontakta oss

Vi erbjuder ett brett utbud av infrastrukturtjänster, både i egna datacenter och i publika moln som Microsoft Azure och Amazon Web Services. Vi erbjuder också Hybrid Cloud-lösningar med en blandning av egna molntjänster och publika molntjänster. Vi har stor erfarenhet av att utifrån din verksamhets behov hitta den bästa mixen av tjänster oavsett plattform. Vårt erbjudande inom Infrastrukturtjänster omfattar bland annat: Molntjänster, Identitetshantering för Hybrid Cloud, Lagring samt Disaster & Recovery.

Våra tjänster är CO2-neutrala

För att hantera globala miljöproblem som klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och partiklar i atmosfären så behöver energisystemen i världen förändras. Energianvändningen behöver effektiviseras och produktionen behöver styras bort från fossila bränslen till förnybara energikällor.
Läs mer