info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

IT-drift för offentlig sektor

DGC har lång erfarenhet av att leverera kvalificerade IT-drifttjänster till företagsmarknaden och har kunder inom bank och finans, försäkringar, dagligvaror, detaljhandel, restaurang samt tjänste- och industrisektorn. Vi erbjuder hög servicegrad samt moderna plattformar och tjänster anpassade efter professionella organisationers behov. DGC kan leverera samtliga tjänster inom ramavtalen nedan.

DGC:s certifieringar

Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 20000 samt arbetar enligt ISO 27001 och ISO 27002.

DGC har följande ramavtal

IT-drift mellan (100–400 anställda). Läs mer på avropa.se
IT-drift större (fler än 400 anställda). Läs mer på avropa.se

Om ramavtalsområde ”IT Drift Mellan” och ”IT Drift Större”

Ramavtalsområdet IT Drift omfattar tjänster för faserna; införande, drift och avveckling.

Begreppet tjänst definieras som ”de leveranser som utförs för att uppfylla ställda krav eller avtalad specifikation, enligt en fördefinierad leveransprocess”. Definitionen innebär att tjänster kan inkludera såväl bemanning som funktionella åtaganden.

IT Drift omfattar två ramavtalsområden:

Mellan – vänder sig till myndigheter med 100–400 anställda
Större – vänder sig till myndigheter med fler än 400 anställda

IT Drift omfattar följande tjänsteområden:

  • Service Management
  • Service Desk
  • Applikationsdrift
  • Applikationsförvaltning
  • Applikation som tjänst
  • Utskrifttjänster
  • Klienttjänster
  • Datacentertjänster
  • Nätverk och kommunikation

Tjänstebeskrivningar

Godkända underleverantörer