info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Restaurangföretaget NSP fördjupar sitt samarbete med DGC

Restaurangföretaget NSP driver, förvärvar och utvecklar varumärken och koncept inom Quick Service Restaurants med egna varumärket Taco Bar men också franchisevarumärken som Burger King, Tasty Thai och Sandys. NSP har varit kund hos DGC sedan 2004 men i samband med att ett nytt samarbetsavtal har undertecknats kommer DGC att utöka leveransen till NSP.

DGC skall leverera en komplett Office-lösning till NSP´s huvudkontor och till lokala arbetsplatser på restaurangerna samt en central lösning för drift av NSP´s affärsapplikationer. DGC skall också fortsätta att leverera en IP-VPN-lösning till drygt 30 restauranger. Sedan tidigare levererar DGC en IP-telefonilösning till delar av NSP´s verksamhet.

– I DGC har vi hittat en leverantör som ger oss ett helhetsgrepp över såväl drift- som datakommunikationstjänster. Vi har varit kunder hos DGC sedan 2004 och vårt samarbete har kontinuerligt utvecklats sedan dess. Jag ser med tillförsikt fram emot en ny avtalsperiod, säger Patrik Eliasson, IT-chef på NSP

– Att vi får såväl fortsatt som utökat förtroende från NSP är mycket glädjande. Vår strategi med att erbjuda de centrala IT-infrastrukturtjänsterna från en leverantör, i ett nät med en support har återigen visat sig vara rätt. Vårt erbjudande gör det möjligt för NSP att reducera antalet leverantörer. NSP är en viktig helhetskund för DGC och har varit en viktigt samarbetspartner i utvecklingen av våra tjänster de senaste åren och nu fördjupas vårt samarbete ytterligare, säger Mattias Wiklund, Försäljningschef och vice VD för DGC.

För mer information kontakta:
Mattias Wiklund, Försäljningschef och vice VD DGC One AB, telefon: +46 8 506 50216 eller +46 70 626 28 01, E-post: mattias.wiklund@dgc.se

Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, E-post: jakob.tapper@dgc.se

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonilösningar till den svenska företagsmarknaden i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987, har cirka 90 anställda och omsatte under år 2008 238 mkr med god lönsamhet. DGC är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Om NSP
Nordic Service Partners Holding AB (NSP) är ett svenskt företag vars verksamhet består i att driva, förvärva och utveckla varumärken och koncept inom Quick Service Restaurants. Affärsidén är att investera i etablerade servicekoncept för att med stöd av NSPs egen organisation och kunskap få dessa att växa och bli framgångsrika på en marknad som kännetecknas av snabb förändring. NSP är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om NSP, se www.nordicservicepartners.se

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2009 kl. 08.00.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com