info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Säkerhet

Vi erbjuder ett brett utbud av säkerhetstjänster som skyddar dina affärskritiska system mot såväl interna som externa hot. Vårt erbjudande inom säkerhetstjänster omfattar bland annat: Next Generation Firewall, Security Information and Event Management (SIEM), DDoS-skydd, Säker arbetsplats och PCI DSS.

Next Generation Firewall

Vi erbjuder avancerade brandväggstjänster baserade på nästa generations brandväggslösningar, så kallade Next Generation Firewall eller NGFW. Med dessa brandväggstjänster kan vi erbjuda ett heltäckande skydd. Utöver den traditionella förmågan att blockera trafik på nätverkslagret kan vi även blockera och analysera trafik i applikationslagret via funktionalitet så som IDS/IPS och SSL-inspection. Med denna förmåga ökar skyddet mot hot så som intrångsförsök och skadlig kod. Tjänsterna erbjuder även möjlighet till tilläggstjänster så som avancerad webbfiltrering, Data Loss Prevention, Sandboxing och mycket mer.

Kontakta oss

Security Information and Event Management (SIEM)

Vi erbjuder tjänster för Security Information and Event Management (SIEM). Med SIEM har vi möjligheten att samla in logg- och övervakningsdata från flera olika system i en kundmiljö. SIEM kan därefter analysera information i realtid för att identifiera avvikande beteenden i olika flöden och andra kända hot. Vi tillhandahåller helhetslösningar för SIEM och finns på plats 24/7/365 redo att agera vid händelse av en eventuell säkerhetsincident.

Kontakta oss

DDoS-skydd

Vi erbjuder olika typer av DDoS-Skydd från flera leverantörer. Våra lösningar kan produceras lokalt, i molnet eller i en hybriduppsättning. Genom beteendebaserad detektering och realtidsskapande av signaturer skyddar tjänsterna automatiskt mot okända DDoS-attacker med en kapacitet upp till 2 terabit per sekund.

Kontakta oss

Säker arbetsplats

Vi har heltäckande lösningar för en säker arbetsplats med centralt managerade tjänster som webbfiltrering, tvåfaktorsautentisering och antivirus som fungerar på samma sätt oberoende av var dina klienter och användare befinner sig. Många arbetar mobilt och våra säkerhetslösningar gör att du får samma skydd mot malware, randsomware och annan skadlig kod oavsett om du är på kontoret, hemma eller ute hos en kund.

Kontakta oss

PCI DSS

Vi har stor erfarenhet av PCI DSS och hjälper många företag med att säkerställa att deras lösningar uppfyller de krav som ställs på såväl plattform som arbetsprocesser. I våra datacenter hanteras årligen över 3 miljarder betalkortstransaktioner i PCI DSS-certifierade lösningar.

Kontakta oss

Vi erbjuder ett brett utbud av säkerhetstjänster som skyddar dina affärskritiska system mot såväl interna som externa hot. Vårt erbjudande inom säkerhetstjänster omfattar bland annat: Next Generation Firewall, Security Information and Event Management (SIEM), DDoS-skydd, Säker arbetsplats och PCI DSS.

Våra tjänster är CO2-neutrala

För att hantera globala miljöproblem som klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och partiklar i atmosfären så behöver energisystemen i världen förändras. Energianvändningen behöver effektiviseras och produktionen behöver styras bort från fossila bränslen till förnybara energikällor.
Läs mer