info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Samarbetet mellan DGC och Applicate avbryts

Beslutet att avbryta samarbetet grundar sig i att parterna har haft olika uppfattningar om rollfördelningen i det övergångsprojekt som skulle leda till att Applicate kunde avropa kapacitetstjänster från DGC. Övergångsprojektet har pågått sedan avtalet ingicks i april månad och samarbetet avbryts innan några drifttjänster har levererats. De kostnader som hittills uppkommit i projektet har för DGCs del huvudsakligen belastat det andra och tredje kvartalet. Båda parter har enats om att gå skilda vägar utan att belasta varandra med några ytterligare kostnader eller krav.
 
- Det är alltid tråkigt när man gemensamt måste avbryta en affärsrelation. Men då vi i uppfattningen om hur övergångsprojektet skulle ledas och organiseras legat alltför långt ifrån varandra är det bättre att dra i bromsen innan onödigt stora resurser lagts ner. Båda parter måste känna att de gör en bra affär, säger Jörgen Qwist, vd på DGC.
 
- Vi har enats om att i god anda gå skilda vägar. Under resans gång i övergångsprojektet har det visat sig att vi har för olika syn på vem som skall göra vad. Vi önskar DGC all framgång och utesluter inte att vi kan hitta andra samarbeten längre fram i tiden, säger Yvonne Westman, vd på Applicate.

För mer information kontakta
Jörgen Qwist, vd DGC One AB, telefon: +46 70 834 28 34, e-post: jorgen.qwist@dgc.se (jorgen.qwist@dgc.se).
Yvonne Westman, vd Applicate, telefon: +46 8 738 51 08, e-post: yvonne.westman@applicate.se (yvonne.westman@applicate.se)

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga förvaltningar i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987 och DGCs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se (http://www.dgc.se/).

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2010, klockan 10.00.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com