info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Stort intresse för DGC – nyemissionen kraftigt övertecknad. Försäljningspriset fastställt till 33 kronor per aktie

Intresset har varit mycket stort, både från allmänheten och institutionella investerare, för att teckna aktier i nätoperatören DGC i samband med att aktien upptas till handel på OMX Nordiska Börs Stockholm. Erbjudandet övertecknades cirka sju gånger. Handel i aktien beräknas inledas måndagen den 16 juni 2008.

Erbjudandet omfattade 1 500 000 nyemitterade aktier vilket motsvarar 18,5 procent av kapitalet och rösterna i bolaget efter nyemissionen. Antalet aktier efter erbjudandet uppgår till 8 117 700. Försäljningspriset är satt till 33 kronor per aktie. Totalt kommer nyemissionen att tillföra bolaget 49,5 Mkr före kostnader i samband med erbjudandet. Tilldelning har skett i samråd mellan styrelsen för DGC och Swedbank Markets. En avräkningsnota kommer att skickas till dem som erhållit tilldelning i erbjudandet. De som inte tilldelats några aktier får inget meddelande. Antalet nya aktieägare i DGC uppgår efter tilldelning till cirka 2 000. Av erbjudandet har cirka 20 procent tilldelats institutionella investerare och 80 procent allmänheten.

Första handelsdag för DGC på OMX Nordiska Börs beräknas till måndagen den 16 juni 2008. Aktien kommer att handlas under kortnamnet DGC och en handelspost kommer att utgöras av 200 aktier.

”Vi är glada över det stora och positiva intresse som visats DGC. Vi har under några veckors tid besökt aktieplacerare över hela Sverige och vi har uppenbarligen lyckats förklara fördelarna med vår affärsmodell med repetitiva intäkter och ett skalbart datakommunikationsnät. Med nytt kapital ser vi fram emot att stärka vår position som en ledande nätoperatör på den svenska företagsmarknaden, säger Jörgen Qwist, VD för DGC.

Swedbank Markets har varit finansiell rådgivare, Advokatfirman Delphi juridisk rådgivare och Citigate Stockholm kommunikationsrådgivare till DGC i samband med erbjudandet.

För mer information vänligen kontakta:
Jörgen Qwist, VD DGC, 0708-34 28 34, jorgen.qwist@dgc.se
Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC, 0739-81 63 33, jakob.tapper@dgc.se

Om DGC
DGC är en nätoperatör som erbjuder datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden. DGC har cirka 90 anställda och omsatte under 2007 drygt 220 Mkr med god lönsamhet. För mer information om DGC, se www.dgc.se.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com