info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Styrelsen i DGC One AB (publ) fastställer ny utdelningspolicy

Den justerade utdelningspolicyn är:
Styrelsen har som mål att föreslå en årlig utdelning om lägst 50 procent av koncernens resultat efter skatt. Detta under förutsättning att styrelsen vid varje tillfälle gör bedömningen att storleken på utdelningen inte hindrar bolaget att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt eller hindrar bolagets strategiska investeringar för framtida tillväxt, både organisk och genom förvärv. Därutöver kan överskottskapital återföras till aktieägarna efter att styrelsen har beaktat bolagets likvida medel, kassaflöde och investeringsplaner på lång sikt.
I den tidigare utdelningspolicyn hade styrelsen som mål att föreslå en årlig utdelning om cirka 50 procent av koncernens resultat efter skatt. I övrigt är policyn oförändrad.

För mer information, kontakta:
Björn Giertz, Styrelseordförande DGC One AB, +46 70 757 72 23
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@dgc.se

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2012, klockan 08.00.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com