info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Swedbank har placerat 150 000 aktier hos svenska institutioner

DGCs huvudägare, David Giertz (genom bolag), har via Swedbank avyttrat 150 000 aktier till svenska institutioner i syfte att erhålla ett ökat institutionellt ägande i DGC.

Inlösen av köpoptioner
Vidare har DGCs VD Jörgen Qwist, ekonomichef Göran Hult samt styrelseledamot Johan Unger löst in köpoptioner utställda av huvudägaren David Giertz motsvarande totalt 88 769 aktier.

David Giertz minskar därmed sitt innehav från 5 250 452* aktier, motsvarande 61,5 procent av bolagets aktier till 5 011 683 aktier, vilket motsvarar 58,7 procent.

*Exklusive aktielån till likviditetsgaranten HQ Bank om 50 000 aktier.

För ytterligare information, kontakta
Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC One AB, +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonilösningar till den svenska företagsmarknaden i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987, har cirka 100 anställda och omsatte under år 2009 263 mkr med ett rörelseresultat om 36 mkr. DGCs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2010 kl. 16.30.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com