info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Ur&Penn är ny kund till DGC - tecknar 5-årsavtal

Ur&Penn, som ingår i KIN AB (KINGroup), är en ny kund till DGC. Det nya avtalet innebär att DGC skall leverera en datakommunikationslösning till butikskedjans drygt 70 butiker i Sverige samt kapacitet till Ur&Penns huvudkontor. I lösningen ingår också central Internetaccess och brandvägg samt trafikprioritering.

– Med DGC får vi en leverantör som tillgodoser våra höga krav på tillgänglighet för både datakommunikation och telefoni. Eftersom KINGroup har verksamhet i flera länder i Europa är just tillängligheten till verksamhetens bas i Sverige extra betydelsefull, säger Johan Dahlin, IT-chef, Ur&Penn.

– Jag är mycket nöjd över att vi har vunnit Ur&Penn som en ny kund. Affären är ytterligare ett bevis på att vårt erbjudande till detaljhandeln är mycket starkt. Med Ur&Penn på kundlistan stärker vi vår position som den ledande leverantören av IT-infrastrukturlösningar till detaljhandeln, säger Mattias Wiklund, Försäljningschef och vice VD för DGC.

För mer information kontakta:
Mattias Wiklund, Försäljningschef och vice VD DGC One AB, telefon: +46 8 506 50216 eller +46 70 626 28 01, E-post: mattias.wiklund@dgc.se

Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, E-post: jakob.tapper@dgc.se

Bilder
Bild på Mattias Wiklund, Försäljningschef och vice VD DGC One AB, se http://www.dgc.se/sv/Press/Bilder-Logotyper/

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonilösningar till den svenska företagsmarknaden i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987, har cirka 100 anställda och omsatte under år 2008 238 mkr med god lönsamhet. DGCs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Om Ur&Penn och KIN AB
Ur&Penn har idag 78 butiker varav alla är helägda utom fyra som drivs på franchisebasis. Butikerna finns geografiskt spridda från Luleå i norr till Malmö i söder. Årsomsättningen uppgick räkenskapsåret 2008/2009 till 285 miljoner kronor. Ur&Penn ägs av KIN AB (KINGroup). Bolaget KIN AB är moderbolag i KIN Group, en snabbt växande internationell koncern med fokus på detaljhandel. Totalt har koncernen ca 270 butiker i Sverige och Holland och omsätter idag totalt ca 2 miljarder SEK. Utöver detta bedrivs verksamhet i Finland, Hong Kong och Belgien. För mer information om Ur&Penn, se www.uropenn.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 september 2009, klockan 08.00.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com