info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Valberedning i DGC utsedd

I enlighet med årsstämmans beslut skall ledamöterna i DGC:s valberedning utses av de tre till röstetalet största ägarna vid utgången av augusti månad som önskar utse en representant, undantaget verkställande direktören. Därutöver skall valberedningen bestå av styrelseordföranden.

Inför årsstämman 2016 har DGC:s valberedning följande sammansättning:

  • David Giertz (utsedd av David Giertz Holding AB med närstående, 55,9 procent av antal aktier och röster)

  • Anna-Karin Celsing (utsedd av Lannebo Fonder, 8,4 procent av antal aktier och röster)

  • Peter Lindell (utsedd av Peter Lindell med närstående, 3,4 procent av antal aktier och röster)

  • Johan Unger (styrelseordförande i DGC One AB)

Valberedningen har utsett Anna-Karin Celsing till valberedningens ordförande.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post: valberedningen@dgc.se eller med brev till adressen: DGC One AB, Valberedningen, Box 23116, 104 35 Stockholm. För mer information om valberedningen se bolagets hemsida www.dgc.se.

Årsstämma 2016
DGC:s årsstämma äger rum den 27 april 2016, klockan 15.00, i bolagets lokaler på Sveavägen 145, Stockholm.

För ytterligare information kan också kontaktas:
Anna-Karin Celsing, Valberedningens ordförande, telefon +46 70 399 62 39
Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, E-post: jakob.tapper@dgc.se

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC startades 1991 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information om DGC, se
www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 september 2015 klockan 15.00

Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se