info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Valberedning i DGC utsedd

Valberedningen ska enligt de principer för valberedningen som fastslogs på årsstämman 2010 bestå av styrelsens ordförande och två eller tre ledamöter representerade de till röstetalet största ägarna vid utgången av augusti månad.

Inför årsstämman 2011 har DGC valberedning fått följande sammansättning:

David Giertz representerar David Giertz Holding AB*: 4 861 683 antal aktier och röster, 56,99%
Anders Oscarsson representerar AMF Fonder: 191 524 antal aktier och röster, 2,24%
Sebastian af Jochnick, Eget innehav: 146 200 antal aktier och röster, 1,71%
Björn Giertz, Eget och familjs innehav: 140 409 antal aktier och röster, 1,65%

* Bolaget ägs till 100 procent av David Giertz och han är ensam styrelseledamot i ägarbolaget.

Valberedningen är till sin ägargruppering oförändrad i förhållande till föregående år men AMF Fonder har i augusti 2010 utsett Anders Oscarsson till ny representant. Anders Oscarsson innehar en befattning som Head of Equity på AMF. Björn Giertz är valberedningens ordförande. 

Tidpunkt och ort för årsstämma kommer att offentliggöras på bolagets webbplats den 20 oktober 2010.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post: valberedningen@dgc.se (valberedningen@dgc.se) eller med brev till adressen: DGC One AB, Valberedningen, Box 23116, 104 35 Stockholm.

För mer information om valberedningen se bolagets hemsida www.dgc.se (http://www.dgc.se/).

För ytterligare information kan också kontaktas:
Björn Giertz, Valberedningens ordförande, 070-75 77 223
Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, E-post: jakob.tapper@dgc.se

DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga förvaltningar i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987 och DGCs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se (http://www.dgc.se)

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2010, klockan 08.30.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com