info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Valberedning i DGC utsedd

Inför årsstämman 2012 har DGC:s valberedning följande sammansättning:

David Giertz, representerar eget innehav (genom bolag) motsvarande 56,6 procent av antal aktier och röster.
Peter Lindell, representerar eget och närståendes innehav motsvarande 2,2 procent av antal aktier och röster.
Anders Oscarsson, representerar AMF Fonders innehav motsvarande 2,2 procent av antal aktier och röster.
Björn Giertz, representerar eget innehav motsvarande 1,4 procent av antal aktier och röster.

Anders Oscarsson innehar en befattning som Head of Equity på AMF. Björn Giertz är styrelsens och valberedningens ordförande.
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post: valberedningen@dgc.se (valberedningen@dgc.se) eller med brev till adressen: DGC One AB, Valberedningen, Box 23116, 104 35 Stockholm. För mer information om valberedningen se bolagets hemsida www.dgc.se (http://www.dgc.se/).

Årsstämma
DGC:s årsstämma äger rum den 4 maj 2012, klockan 13.00, i bolagets lokaler på Sveavägen 145, Stockholm.

För ytterligare information kan också kontaktas:
Björn Giertz, Valberedningens ordförande, 070-75 77 223
Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, E-post: jakob.tapper@dgc.se

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster till den svenska företagsmarknaden och offentliga förvaltningar i ett eget rikstäckande nät. DGC grundades 1987 och DGCs aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.
Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2011 kl. 08.30.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com