info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Valberedning i DGC utsedd

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i DGCs valberedning utses av de tre till röstetalet största ägarna vid utgången av augusti månad som önskar utse en representant, undantaget verkställande direktören. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelseordföranden.

Inför årsstämman 2017 har DGC:s valberedning följande sammansättning:

  • David Giertz (utsedd av David Giertz Holding AB, 54,9 procent av antal aktier och röster)
  • Claes Murander, (utsedd av Lannebo Fonder, 8,6 procent av antal aktier och röster)
  • Peter Lindell (utsedd av Peter Lindell med närstående, 3,3 procent av antal aktier och röster)
  • Johan Unger, (styrelseordförande i DGC One AB)

Valberedningen har utsett Claes Murander till valberedningens ordförande.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post: valberedningen@dgc.se eller med brev till adressen: DGC One AB, Valberedningen, Box 23116, 104 35 Stockholm. För mer information om valberedningen se bolagets hemsida www.dgc.se.

Årsstämma 2017
DGC:s årsstämma äger rum den 27 april 2017, klockan 15.00, i bolagets lokaler på Sveavägen 145, Stockholm.
För ytterligare information kan också kontaktas:
Claes Murander, Valberedningens ordförande, telefon +46 70 567 50 36
Jakob Tapper, Informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, E-post: jakob.tapper@dgc.se

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC startades 1991 och DGC:s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Denna information är sådan som DGC ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2016-10-10 kl. 15.00.

Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se