info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Valberedningens förslag till styrelse i DGC One AB

Inför årsstämman den 25 april 2013 föreslår valberedningen i DGC One AB omval av styrelseledamöterna Johan Unger, Björn Giertz, David Giertz, Sussi Kvart och Crister Stjernfelt. Inga suppleanter utses.  

Johan Unger föreslås omväljas till styrelseordförande i DGC One AB.

Valberedningen inför 2013 års årsstämma har utgjorts av: Anna-Karin Eliasson Celsing (valberedningens ordförande och representerande Lannebo Fonder AB), David Giertz (huvudägare i DGC), Peter Lindell (representerande eget och närståendes aktieinnehav i DGC) och Johan Unger (styrelsens ordförande och representerande eget och närståendes aktieinnehav i DGC). Valberedningen representerar tillsammans cirka 64 procent av rösterna i bolaget.

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive förslag avseende årsstämmans ordförande, arvoden till styrelsen och revisor, motiverat yttrande om föreslagna ledamöter samt riktlinjer för utseende av valberedning, kommer att hållas tillgängligt på www.dgc.se från och med den 27 mars 2013.

För mer information, kontakta:
Anna-Karin Eliasson Celsing, Valberedningens ordförande DGC One AB, +46 70 399 62 39
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@dgc.se

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC grundades 1987 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars 2013, klockan 08.30.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com