info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Valberedningens förslag till styrelse i DGC One AB

Inför årsstämman den 27 april 2015 föreslår valberedningen i DGC One AB omval av styrelseledamöterna Johan Unger, Björn Giertz, David Giertz, Sussi Kvart, Crister Stjernfelt och Åsa Sundberg. Inga suppleanter utses.

Johan Unger föreslås omväljas till styrelseordförande i DGC One AB.
Valberedningen inför 2015 års årsstämma har utgjorts av: Anna-Karin Eliasson Celsing (valberedningens ordförande och utsedd av Lannebo Fonder AB), David Giertz (huvudägare i DGC och utsedd av David Giertz Holding AB), Peter Lindell (utsedd av Peter Lindell med närstående) och Johan Unger (styrelsens ordförande). Valberedningen representerar tillsammans cirka 68 procent av rösterna i bolaget.
Valberedningens fullständiga förslag, inklusive förslag avseende årsstämmans ordförande, val av revisor, arvoden till styrelsen och revisor, motiverat yttrande om föreslagna ledamöter samt riktlinjer för utseende av valberedning, kommer att hållas tillgängligt på www.dgc.se från och med den 27 mars 2015.

För mer information, kontakta:
Anna-Karin Eliasson Celsing, Valberedningens ordförande DGC One AB, +46 70 399 62 39
Jakob Tapper, informationsansvarig DGC One AB, telefon: +46 8 506 50218 eller +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@dgc.se

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som har verksamhet på många platser. DGC startades 1991 och DGC:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. För mer information om DGC, se www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars 2015, klockan 13.00.


Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com