info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Våra affärsprinciper

På DGC har vi genom åren utvecklat nära, öppna och förtroendefulla relationer med våra kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter. Det har vi gjort genom att leva efter våra grundvärderingar som vi kallar Den goda cirkeln och DGC-andan. Detta policydokument ska fungera som vägledande för alla medarbetare på DGC i alla affärsbeslut för att värna och utveckla det förtroende som finns mellan DGC och vår omvärld.

Våra tre grundläggande affärsprinciper är:

  1. Vi medverkar aldrig i sådant som vi inte öppet kan redovisa för våra intressenter och allmänheten.
  2. Vi påstår aldrig att vårt ansvar är mindre än vårt inflytande.
  3. Vår verksamhet ska bidra till ett bättre samhälle, inte till ett sämre.

Inom nedanstående tre områden är tillämpningen av våra affärsprinciper särskilt relevant:

1. Användningen av våra tjänster

Som nätoperatör är vi genom våra tjänster med och skapar morgondagens informationssamhälle. Informationstekniken kan göra ovärderlig samhällsnytta genom att den kan bidra till att skapa öppna och demokratiska samhällen med välinformerade medborgare. Samma teknik kan också användas för att exempelvis sprida barnporr eller hatpropaganda, sälja narkotika eller skicka oönskad reklam (spam). Vi ska inte på något sätt medverka till sådana aktiviteter och ska alltid polisanmäla misstänkta lagöverträdelser inom detta område.

2. Inköp med respekt för mänskliga rättigheter och miljöhänsyn

Varje år köper vi in datakomponenter för betydande belopp direkt eller indirekt från utlandet. Arbetsförhållanden och arbetsvillkoren i dessa länder kan kränka mänskliga rättigheter enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna eller ILO:s kärnkonventioner om rättigheter i arbetslivet. Leverantörernas verksamhet och produkternas innehåll kan skada miljön. DGC vill inte medverka till kränkningar av mänskliga rättigheter eller miljöförstöring. Alla leverantörer som står för en signifikant del av vår import ska därför värderas och väljas med hänsyn till Global Compacts tio kriterier avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljöpåverkan.

3. Öppenhet i redovisning och incitamentsprogram

Vi ska gentemot bolagets alla intressenter vara öppna och rekorderliga i vår ekonomiska redovisning samt i vår kvalitets- och miljöredovisning. Våra belöningssystem och incitamentsprogram för medarbetare, återförsäljare och affärspartners ska vara konsekventa, tydliga och rättvisa och inte omfatta mutor.

Utbildning och information om våra affärsprinciper

  • DGC:s samtliga medarbetare ska utbildas i ovanstående affärsprinciper minst en gång per år i samband med revision av vårt kvalitets- och miljöledningssystem. Våra policys och relevanta länkar ska finnas tillgängliga via vårt intranät.
  • DGC:s utländska leverantörer som står för en signifikant del av vår import ska informeras om vår policy för inköp i samband med vår utvärdering av leverantören.
  • DGC:s kunder och andra intressenter ska ha tillgång till denna policy genom publicering på DGC:s externa hemsida.

Stockholm den 24 november 2003
Justerad 2006-10-30