info icon

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att surfa vidare på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies. Läs mer

ok button

Vårt hållbarhetsarbete

Att vår tillväxt ska vara grön och hållbar innebär att vi i utvecklingen av vår verksamhet också ska ta vår del av ansvaret för att säkerställa att vi bedriver vår verksamhet på ett hållbart sätt. 

Hållbarhetsredovisning 2017 

Bilaga till hållbarhetsredovisning 2017

Vårt kundansvar

Våra kunder förväntar sig att våra tjänster är tillgängliga dygnets alla timmar, årets alla dagar, och att vi hanterar deras informationstillgångar på ett tryggt och säkert sätt. Det är ett stort förtroende och vår framgång bygger på att vi kan leva upp till det.

Vårt ekonomiska ansvar

Vi har ett ansvar gentemot våra aktieägare att skapa ekonomisk avkastning på investerat kapital. Samtidigt bidrar vår verksamhet till samhällsekonomin genom att skapa arbetstillfällen, skatteintäkter och tjänster som tillgodoser marknadens behov. Men marknadens behov kan inte tillfredsställas till vilket pris som helst, våra affärsprinciper reglerar med vem och hur vi gör affärer.

I mars 2017 antog DGC:s styrelse en skattepolicy. Policydokumentet tar sin utgångspunkt i vår vilja att göra rätt för oss och beskriver vår relativt restriktiva syn på skatteplanering etc.

Vårt miljöansvar

Arbetet med att minska vår miljö- påverkan utgår från vårt miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001. Vi arbetar med övergripande och detaljerade mål för alla de miljöaspekter som identifierats som väsentliga. Vårt primära fokus ligger dock på våra tre miljömål: Energiförbrukning, växthusgasutsläpp och elektronikavfall. Vi arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan från leveransen av alla våra tjänster. Vi ska heller inte glömma bort att våra tjänster i sig ofta bidrar till ett bättre resursutnyttjande.

Vårt medarbetaransvar

En förutsättning för vår framgång är att vi lyckas rekrytera och behålla rätt medarbetare. Rätt medarbetare är för oss människor som utöver nödvändig kompetens delar de grundvärderingar som vi vill att vårt arbete och vår företagskultur ska karaktäriseras av; ansvarstagande, engagemang och kamratskap.